BRILANTNÍ MYŠLENKY, KTERÉ ZAZNĚLY NA  POSELDNÍM  NEURON CLUBU A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÉ SETKÁNÍ INSPIRATIVNÍCH LIDÍ

Geopolitika v kritickém bodě: 7 kroků ke svobodě

Evropa se za poslední roky zbavila obav z bezprostředního válečného konfliktu a upadla do klidného blahobytu. Vpád Ruska na Ukrajinu připomněl, že bezpečnost je křehká a že ani Česko nemusí být ušetřeno. Co s tím? Diskuze pod hlavičkou Neuron Online Talku přinesla odpovědi z různých úhlů pohledu. A tady je souhrn toho nejdůležitějšího.

Pro přidání submenu je potřeba přidat další řádek na místo jako blok "Tlačítko". 
Nastavit lze chování pro jednotlivé řádky submenu tak pro nadpis, který se po rozkliku "otevře". 

Každý řádek submenu musí mít v pokročilém nastavení btn-line-submenu (vytvoří tlačítko submenu které má mezeru na levé straně)

Nadpisný řádek pod kterým se submenu otevře musí mít v pokročilém nastavení btn-line-toggler (přepíná zda submenu bude otevřené nebo zavřené + upravuje rotaci šipky)

K jednotlivým nabídkám je možné přidat popisky, které se zobrazují pod pomocným symbolem "i" na kliknutí. 
Nastavení se provede tak, že v popisu Radiobuttonů vložíte text, který se bude zobrazovat u jednotlivých možností. Jednotlivé popisky se oddělují znakem " |" . Výsledek je pak rozdílný na telefonu, kde je doplňkový text zobrazen bez nutnosti "rozkliknutí". 

Radio
Cenu Neuron pro mladé vědce udělujeme každoročně mladým a nadějným vědcům zpravidla do věku 33let. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 500 000 Kč, která je určena k osobní potřebě. Cena zohledňuje dosažené vědecké výsledky a případně i vědecký program pracovníka. Po uplynutí dvou let příjemce Ceny Neuron v této kategorii předkládá Vědecké radě Neuronu zprávu o odborném růstu. | Cenu Neuron za významný vědecký objev udělujeme každý rok vědcům a vědkyním za vynikající vědecké výsledky a podporu vědy v České republice. Chceme tak ocenit jejich dosavadní činnosti a povzbudit je do další vědecké práce. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Každý rok se udělují tři ceny pro tři ze sedmi oborů. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 1 000 000 Kč, kterou mohou ocenění využít k osobní potřebě. | Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě udělujeme každoročně významným a výjimečným představitelům a představitelkám vědy působícím doma v Česku i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli velkých úspěchů a jsou vzorem a inspirací další generaci vědců.Cena zohledňuje nejen celoživotní systematickou vědeckou práci, která vedla k dosažení světových unikátních výsledků, zároveň také k vytvoření a rozvoji vědecké školy a výchově studentů v ČR. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Každý rok se uděluje jedna cena ze sedmi oborů. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 2 000 000 Kč, která je určena k osobní potřebě.

U textového pole je možné nastavit "symbol count"- ukazatel maximálního možného počtu znaků, který znaky počítá a zobrazuje stav. 
Pro nastavení je potřeba u textového pole v pokročilých nastaveních vyplnit max-value. 
Aktuálně je nastaven počet na maximální počet 1000 znaků.