Mecenáš

Martina a Tomáš Krskovi

"Rozvoj vědy je klíčový pro dlouhodobý pozitivní rozvoj společnosti jako celku."

Nadace Martiny a Tomáš Krskových vznikla s cílem poskytovat stipendia nadaným českým studentům pro studium na nejlepších světových univerzitách. Postupně ale rozšířila svoji pomoc i pro lidi na opačné straně společnosti a zaměřila svoji podporu na socialní projekty. Podporujeme několik charitativních projektů pro sociálně nejslabší skupinu lidí.

V r. 2016 nadace Martiny a Tomáš Krskových zahájila projekt “Dělám to pro sebe”, který podporuje jednak nadané žáky ze sociálně slabých rodin, aby mohli studovat na středních a vysokých školách, ale také zároveň podporuje žáky průměrné a podprůměrné, aby po základní škole pokračovali v učňovských oborech a dosáhli vyššího vzdělání než základního.