Vědecká rada

Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru fyzika

Životní motto: “Never stop exploring.”

Doktor Martin Schnabl se v současnosti nejvíce zaměřuje na strunovou teorii pole a její souvislosti s kvantovou konformní teorií pole ve dvou dimenzích.

Působí jako vedoucí vědecký pracovník Oddělení teorie a fenomenologie částic ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde se aktuálně věnuje hledání řešení klasických pohybových rovnic v exaktní analytické podobě. V nejbližší době pak plánuje studovat náročnější otázky týkající se například kvantových efektů ve strunové teorii pole, nebo její fyzikálnější aplikace do částicové fenomenologie a kosmologie.

V minulosti se zabýval také klasifikací superkonformních teoriích ve třech rozměrech, stabilními doménovými stěnami vykazujícími falešnou supersymetrii a nekomutativní geometrií v teorii pole a strun. Jeho první práce se týkaly anomálií v kvantové teorii pole obecně.

Doktorát obdržel v roce 2001 na mezinárodní škole pokročilých studií v Terstu (SISSA) a absolvoval dalších sedm let postdoktorálních pobytů na Massachusetts Institute of Technology v americké Cambridge, v Evropské laboratoři pro částicovou fyziku CERN v Ženevě, a nakonec na Institute for Advanced Study v Princetonu.

V roce 2007 byla Martinu Schnablovi udělena prestižní cena EURYI (European Young Investigator Award) od Evropské rady národních výzkumných agentur (EUROHORC), která mu umožnila založit skupinu teorie strun na Fyzikálním ústavu Akademie věd.

Od roku 2016 je projektovým koordinátorem nově budovaného Středoevropského centra pro kosmologii a fundamentální fyziku (CEICO) ve Fyzikálním ústavu financovaném z prostředků EU v rámci OP VVV.

Od roku 2017 je členem Vědecké rady NF Neuron pro obor fyzika.

Oblíbené citáty:

"The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible." ~ Albert Einstein
"It seems that if one is working from the point of view of getting beauty in one's equations, and if one has really a sound insight, one is on a sure line of progress." ~ Paul Adrien Maurice Dirac