Laureát

Lipidica, a.s.

Cena Neuron 2023 za propojení vědy a byznysu

 Lipidica, a.s.

Spin-off firma Lipidica, a.s.

Čím později je rakovina odhalena, tím nižší bývá šance na vyléčení. K ultimátním zabijákům patří i rakovina slinivky. Málokdy se totiž odhalí včas. Pokud spin-off firma Lipidica, a.s. uspěje v klinické studii se svým testem, mohlo by to znamenat zásadní zvrat v diagnostice a vznik nové inovativní metody, která může mít v budoucnu využití také u dalších typů nádorů.

Profesor Michal Holčapek je otcem nápadu, jak rozpoznat rakovinu slinivky z krve pomocí analýzy složení lipidů. Se svým výzkumným týmem nápad dotáhnul až k patentu. Jejich domovská Univerzita Pardubice se spojila se společností Fons JK Group a společně vytvořili spin-off firmu Lipidica. Jejím cílem je úspěšná klinická studie a následné zavedení detekce rakoviny slinivky z krevního testu do širší praxe v podopbě screeningové metody. 

Zleva: Zdeněk Jirsa, Ondřej Peterka a Michal Holčapek

Další cíl? Zavedení metody do rutinní screeningové praxe

„Nesmírně se těším na moment, kdy se díky našemu testu povede zachránit první životy,“ říká Michal Holčapek, analytický chemik z Univerzity Pardubice. Právě on stojí za prvotním nápadem a laboratorním vývojem testovací metody, díky které by z jediné kapky krve bylo možné zjistit, jestli někde v těle testovaného člověka probíhá (zatím třeba úplně tiše a skrytě) nádorové bujení.

V první fázi se zaměří na rakovinu slinivky a věří, že se jim test povede převést do formy národního screeningu rakoviny pankreatu u rizikových osob. "Pak do mezinárodního prostředí. A že se nakonec podaří udělat i multi-cancer screening,“ dodává Holčapek. 

Klinická studie, kterou organizuje a financuje Lipidica, má prokázat bezpečnost a potvrdit spolehlivost krevního testu. „Naším přáním je prokázat, že test funguje, a zavést metodu do rutinní screeningové praxe v Česku. Pak najít partnery pro zahraničí. Chci tomu osobně co nejvíc pomoct, hlavně nic nepokazit, zajistit, aby v nové laboratoři všechno běželo, jak má. Pak se nám jako firmě vrátí vložená investice i s bonusem,“ říká Zdeněk Jirsa, jednatel firmy FONS JK Group, která je hlavním partnerem Univerzity Pardubice ve spin-off firmě. 

Patent jako jediná cesta

„Jestli se vše podaří, ukáže se, že čeští vědci jsou špička, že máme vůli a schopnosti vynalézt něco, co může zachránit životy,“ dodává Ondřej Peterka, který před šesti lety jako doktorand vstoupil do týmu profesora Holčapka. Teď se stal styčným důstojníkem pro transfer jejich metody do byznysového prostředí. 

Michal Holčapek přitom o sobě říká, že byl vždycky klasickým akademikem, o nějakém patentu nikdy neuvažoval. "Ale najednou bylo jasné, že to je jediná cesta. S velkou podporou našeho univerzitního Centra transferu technologií a znalostí jsme podali patenty a pak hledali pro naši věc investičního partnera."

A to byl přesně ten okamžik, kdy do hry vstoupil další z klíčových hráčů, Zdeněk Jirsa: „Mám dlouhodobě možnost chodit na univerzitu do skupiny, která radí s komercionalizací některých projektů. Tam jsem poprvé slyšel Michala mluvit. Nadchlo mě to, ale věděl jsem, že jednají s někým jiným. Tak jsem zpovzdálí držel pěsti, přišlo mi to opravdu úžasné,“ vzpomíná. 

Ani firma, ani univerzita neměly s transferem zkušenosti

Když se pak ukázalo, že jednání s prvním partnerem nikam nevedou, vstoupila jeho firma do jednání. „Začali jsme si rozumět. Nezbývalo než přesvědčit spoluvlastníky, abychom investici – naši největší – uskutečnili.“ 

Přesvědčil. Ale ani firma, ani univerzita neměly s transferem biomedicínské technologie žádné zkušenosti, takže všechny přípravy a jednání trvaly dlouho, aby nikde nezůstala právní skulina. Na konci roku 2022 vznikla Lipidica, spin-off firma složená z klíčových slov Lipidomics Diagnostic of Cancer.

Aktuálně probíhá schvalování metodiky klinického ověření testu v prospektivní studii. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, FN Olomouc a dalšími fakultními nemocnicemi se tvoří podmínky pro nábor dobrovolníků do studie. Průkazné výsledky by měly být známy do čtyř let.

Lipidica ve složení Michal Holčapek, Ondřej Peterka a Zdeněk Jirsa získává za transfer biomedicínské technologie do byznysu Cenu Neuron.