Tomáš Jungwirth znovu získal ERC Advanced grant

Prof. Tomáš Jungwirth, laureát Ceny Neuron a garant vědecké rady NF Neuron oboru fyzika, podruhé získal grant Evropské výzkumné rady. S projektem Altermagnetismus a spintronika bez magnetizace a relativity přináší na Fyzikální ústav AV ČR částku 2,5 milionu eur pro další výzkum. Nejde ale jen o peníze, ERC Advanced grant je celosvětově vnímaný jako doklad excelence výzkumu, který je založený na neotřelé myšlence nebo novátorském přístupu. 

V novém ERC projektu se profesor Tomáš Jungwirth zaměří na altermagnety, které mohou kombinovat přednosti feromagnetů a antiferomagnetů, jež byly dosud považovány za principiálně nekompatibilní. Zároveň disponují přednostmi, které nemají v žádné ze dvou tradičních magnetických tříd obdoby. Úspěšný vědec se svojí skupinou věří, že se jim podaří otevřít nové směry výzkumu a vývoje ve spinové fyzice, nanoelektronice a optoelektronice. Jejich cílem je prozkoumat využitelnost altermagnetů pro technologie ultrarychlých digitálních pamětí a neuromorfních logicko-paměťových součástek.

Stejné ocenění si od Evropské výzkumné rady odnáší i prof. Pavel Jungwirth, Tomášův bratr. Na ÚOCHB vede skupinu Molekulové modelování a grant získal na projekt Q-Škálování: Modelování iontově řízených biologických procesů pomocí správné sady molekulových nástrojů). V rámci projektu chce Pavel Jungwirth a jeho tým vytvořit počítačový nástroj, který umožní modelovat působení iontů v biologickém prostředí, a to bez dodatečných nákladů na výpočetní techniku. Díky tomu dokážou výzkumníci přesně popsat a využít biologický potenciál iontů, což se dá v budoucnu využít například pro racionální vývoj léčiv nebo pro jejich transport do buněk.

Oběma vědcům gratulujeme!

Sledujte naše neuronové sociální sítě