Neuron podpořil podzimní soustředění Fykos

Soustředění, pořádané dvakrát ročně, je odměnou pro nejlepší řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře. Letošní podzimní soustředění, v pořadí již 36. ročníku FYKOSu, se konalo od 24. 9. do 2. 10. 2022 na chatě Zvonice v Kořenově. Celkem se ho zúčastnilo 40 řešitelů a na realizaci akce se podílelo dohromady 21 organizátorů. Nadační fond Neuron je generálním partnerem soutěže. 

Fyzikální korespondenční seminář, zkráceně FYKOS, je soutěž pro nadané studenty středních škol. Představuje pro ně možnost si zajímavým způsobem rozšířit chápání fyziky a proniknout do dalších, dosud nepoznaných, oblastí této vědy. Seminář organizují především studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a zastřešuje jej Ústav teoretické fyziky MFF UK. 

Odborný program

Těžištěm odborného programu jsou organizátory připravované přednášky z nejrůznějších oblastí. Jde především o fyzikální přednášky na rozličná témata, zahrnující jak teoretickou, tak aplikovanou fyziku. Nechybí však ani přednášky z matematiky, informatiky či jiných odvětví vědy. Na začátku soustředění probíhá několik bloků matematických cvičení, při nichž si účastníci osvěží a rozšíří své matematické znalosti, které později využijí v dalších přednáškách. Vzhledem k tomu, že v každém bloku probíhá zpravidla 6 přednášek současně, mohou si zvolit téma dle svých zájmů i obtížnosti.

Náplň soustředění nicméně není čistě teoretická a účastníci si vyzkouší i reálná fyzikální měření. K tomu je vyčleněn jeden den, kdy v malých skupinách pracují na vybraném experimentu. V rámci toho si vyzkouší zpracování dat, odhad chyb a vyvození závěrů, které pak následující den prezentují před ostatními skupinami a porotou složenou z organizátorů soustředění. Díky tomu si vyzkouší pohotovost při reagování na dotazy a obecně své prezentační schopnosti.

Doprovodný volnočasový program

Soustředění zdaleka netvoří pouze odborný program; vedle něj se účastníci i organizátoři psychicky i fyzicky odreagují při řadě her a soutěží. Tento rok na účastníky čekaly například velbloudí závody, experimenty s kapalným dusíkem, společenský večer, noční hry či tradiční táborák. Soustředění tak představuje příležitost vytvořit si kontakty s vrstevníky se společnými zájmy i s organizátory, což je do budoucna jeden z nejcennějších přínosů. 

Legenda

Celé soustředění se již tradičně nese v duchu určité legendy – příběhu, který se během týdne rozvíjí a který soustředění propůjčuje zážitkový charakter. V případě tohoto soustředění patřila legenda k těm vážněji laděným. Účastníci dostali pozvánku na Cestu kolem světa za 8 dní, která začínala na kořenovském letišti, odkud se vydali na smyšlenou cestu do Egypta. Po odletu z Káhiry se však neplánovaně ocitli ve státě zvaném Fykorea, který byl ovládán nemilosrdným totalitním režimem uznávajícím jedině bezmeznou oddanost Vůdci. Ta byla ilustrována přísnými, mnohdy absurdními pravidly. Kromě vytvoření silného zážitku měla legenda i vzdělávací účel, neboť byla inspirována režimem v Severní Koreji, z nějž čerpala některé prvky. V závěru navíc proběhlo krátké poučení o severokorejském režimu a nebezpečích totalitních režimů obecně. 

Stanovené a dosažené cíle projektu

Mezi primární cíle projektu patří inspirace a vzdělávání žáků středních škol, a to především ve fyzice, případně matematice a informatice. V případě tohoto soustředění, vzhledem k charakteru legendy, bylo cílem také vzdělávání studentů v tématu totalitních režimů. V neposlední řadě je třeba zmínit společenský a socializační přínos soustředění – ten je sice měřitelný spíše dlouhodoběji, ale svědčí o něm například velmi pozitivní zkušenosti bývalých účastníků, kteří díky FYKOSu poznali své budoucí spolužáky a spolupracovníky nebo se dozvěděli se o různých příležitostech a projektech, které ovlivnily jejich profesní kariéru.

Sledujte naše neuronové sociální sítě