Nadační fond Neuron a IOCB Tech se rozhodly finančně pomoci ukrajinským vědcům

Nadační fond Neuron na podporu vědy, jeho mecenáši a IOCB Tech se spojili, aby mladým ukrajinským vědcům aktivně pomohli v současné situaci. Každý z příjemců získá až 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí v České republice. 

„Musíme pomoci Ukrajině ochránit mladou vědeckou generaci a jako nejlepší řešení vidíme jejich dočasné působení u nás, které bude spojené s pokračováním rozvoje odbornosti v rámci českých výzkumných organizací,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron. „Jiné granty nebo rozpočty institucí umí zajistit financování studia nebo vědecké práce, ale neumí vědcům zajistit peníze na každodenní život a fungování v nové zemi. A to my v Nadačním fondu Neuron, díky soukromým penězům, zvládneme,“ vysvětluje.

Martin Fusek, ředitel IOCB Tech, k tomu dodává: „Po zhlédnutí brutality, s jakou ruský prezident pošlapává veškeré hodnoty civilizovaného světa, jsem, tak jako všichni, cítil, že musíme něco udělat. Jsem velmi rád, že je tu Nadační fond Neuron a že s paní Monikou Vondrákovou jsme byli schopni během 24 hodin přijít s touto pomocí pro mladé ukrajinské vědce.“

V aktuálním grantovém programu je nezbytná spolupráce s českými výzkumnými organizacemi, které mladým ukrajinským vědcům pomohou s dalším fungováním v České republice. 

„Oslovili jsme členy vědecké rady, vybrané vysoké školy a instituce, aby nám v první fázi vytipovali ukrajinské vědce, kteří potřebují pomoc,“ dodává Monika Vondráková s tím, že dnes alokovaná částka 2 000 000 Kč nemusí být konečná. Nadační fond Neuron právě oslovuje další mecenáše a partnery, aby projekt podpořili dalšími financemi a vyjádřili tak jasnou podporu ukrajinským vědcům a studentům. 

Podmínky pro udělení grantu - žádat může ukrajinský vědec pomocí garanta české výzkumné instituce: 
1) alespoň tříleté působení ve vědecké instituci se sídlem ve státě Ukrajina 
2) prohlášení o neexistenci žádné osobní, služební, majetkové nebo jakékoliv jiné vazby na osoby na sankčním seznamu EU uveřejněném v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině
3) kladné písemné vyjádření české výzkumné instituce o odborných kvalitách žadatele a
prohlášení, že si bere patronát nad hladkým začleněním vědce - pomůže s
nalezením bydlení, uzavře zaměstnaneckou smlouvu a pomůže s vyřízením všech dalších
právních kroků

Pro přihlášení do grantu NF Neuron si prosím stáhněte a vyplňte přihlášku a pošlete ji na info@neuron.cz. Výše grantu je 200 000 Kč na jednoho kandidáta. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě