Nadace Neuron podpořila Juniorskou vědeckou konferenci a splní vědecký sen

Bezmála 60 mládežníků ve věku 1019 let prezentovalo své projekty na dvoudenní Juniorské vědecké konferenci, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V rámci podpory mladých badatelů nechyběla ani cena Dětský vědecký sen, kterou nadace už tradičně uděluje v rámci této konference. Kdo promění svůj sen v realitu?

Podpora Juniorské vědecké konference spadá do pilíře Neuron Junior, v rámci nějž Nadace Neuron pomáhá začínajícím vědcům a vědkyním z řad žáků a studentů. Smyslem konference je zprostředkovat zážitky z vědeckého prostředí a mladé lidi motivovat k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů.


Prezentace o přípravě nanovlákenného krytu pro hojení ran vyhrála Dětský vědecký sen

Vybírat mezi talentovanými prezentujícími nebylo vůbec jednoduché, speciální cenu Nadace Neuron Dětský vědecký sen 2023 obdržela studentka posledního ročníku žamberského gymnázia Terezie Štěpánková. Nadaci Neuron zaujal její projekt zaměřený na přípravu nanovlákenného krytu pro hojení ran hlavně tím, jak dobře zkombinovala vědu s praktickým využitím. Ale také svou odborností a schopností odprezentovat hlavní závěry a pohotově reagovat na dotazy porotců.

„Na tématu se mi od začátku líbilo propojení chemie, fyziky, biologie a medicíny, lákala mě možnost promítnout laboratorní výzkum do reálné aplikace. Chtěla jsem nanovlákna poznat i z praktické stránky,“ říká Terezie Štěpánková, proč ji oslovila zrovna nanovlákna.

Jaroslav Řasa, zakladatel a mecenáš Nadace Neuron, předal Terezii Štěpánkové šek na splnění vědeckého snu

A jaký vědecký sen ji Neuron splní? Terezie uvažuje o odborné stáži na některém z prestižních vědeckých pracovišť.


Přehled vítězů 12. Juniorské vědecké konference aneb když jsou příspěvky tak dobré, že ani tři místa nestačí

Koncept juniorské konference vychází z tradičního pojetí vědeckých konferencí, jen je přizpůsoben dětským účastníkům. Z mladých vědců a vědkyň se stávají badatelé, kteří se potkají s opravdovými experty, zúčastní se odborných přednášek a workshopů, během „welcome džusu či „cacao breaku“ mají možnost diskutovat s vrstevníky se stejnými zájmy a pak je čeká to nejdůležitější – před publikem a porotou prezentují své poznatky úplně stejně, jako kdyby byli na běžné konferenci.

Dvoudenní vědecká smršť je rozdělena mezi tři věkové kategorie a pět tematických oblastí: Věda o Zemi, Živá příroda, Lidské tělo a medicína, Chemická a fyzikální kouzla a Hi-tech. Z každé věkové kategorie pak porota vybírá vždy tři nejlepší projekty a jejich prezentující.

Rok od roku se zvyšují prezentační schopnosti mladých badatelů a kvalita jejich výstupů, což letos zástupci z řad porotců opakovaně potvrzovali, když ocenili zejména jejich schopnost podat i složitá témata srozumitelně. Vybrat z každé kategorie jen tři vítězné prezentace byl nadlidský výkon, proto se ceny rozrostly ještě o speciální ceny poroty. 


Porotce konference Daniel Svoboda říká mladým vědcům a vědkyním, jak si splnil svůj vědecký sen od Neuronu

Daniel Svoboda: "Podpora od Neuronu otevírá dveře, které by normálně zůstaly zavřené"

A mimochodem, mezi porotci 12. Juniorské vědecké konference byl i Daniel Svoboda, který si svůj Dětský vědecký sen od Neuronu splnil v roce 2018. S odstupem pěti let stále rád vzpomíná na to, jak ho aktivity v rámci „snu“ nasměrovaly už na konkrétní dráhu vědce, k níž teď směřuje.

„Díky podpoře se člověku otevřou dveře, které by normálně zůstaly zavřené. Často ho také tato podpora motivuje nad rámec celku, o který by se normálně zajímal. V mém případě jsem se vždy zajímal o zabezpečovací techniku,“ odpovídá Daniel Svoboda na otázku, jak moc Neuron ovlivnil jeho další kroky na poli vědy.

Najít v  roce 2018 informace k tomuto tématu nebylo jednoduché, to, co bylo dostupné, už Daniel znal nazpaměť. A tak ho Neuron poslal do praxe – v rámci Dětského vědeckého snu si svůj zájem o zabezpečovací techniku odzkoušel ve firmě Jablotron, kde ho provázel sám její zakladatel a mecenáš Nadace Neuron Dalibor Dědek.

Daniel jabloneckou firmu navštěvuje během letní stáže dodnes, v létě ještě rozvíjí mladé talenty jako instruktor na elektrotechnickém táboře, na podzim porotcuje na Juniorské vědecké konferenci a po maturitě se chystá na ČVUT FEL v Praze, kde se chce zaměřit na automatizaci domácností pro zvýšení standardu bydlení. Máme radost z toho, že u svého dětského vědeckého snu vydržel a těšíme se, že o něm ještě uslyšíme!

Zdroj fotografií: Přírodovědecká fakulta UK

Sledujte naše neuronové sociální sítě