Martin Setvín: Po Ceně Neuron přišel ERC grant

Chce zjistit, proč některé materiály generují fotonapětí a jak lze získanou energii využít. Možnosti aplikace jsou od elektroniky po paliva. Doc. Setvín je fyzikem povrchu, který zdokonalil rastrovací sondovou mikroskopii, za což získal Cenu Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru fyzika. 

Co se od loňského října, kdy prestižní vědecké ocenění přebírala v Národním muzeu, změnilo? Co očekává od budoucnosti?

"Kromě překotného rozvoje umělé inteligence mi přijde zajímavé sledovat vývoj v kosmickém výzkumu a plány na osídlení jiných planet." říká Martin Setvín

Cenu Neuron jste získal(a) loni v říjnu. Jak se za tu dobu váš obor posunul?

Obecně bych řekl, že rok je ve vědě krátká doba na výrazný posun. Můj obor (mikroskopie, materiálový výzkum) je starý desítky let, takže nedochází každodenně k průlomovým objevům. Posuv je viditelný spíš v horizontu tří až pěti let. V posledním roce se objevily možné směry, které jsou slibné, ale v tuhle chvíli je těžké předpovídat, jestli povedou k zásadnímu posuvu.

Co zajímavého od října potkalo vás osobně?

Můžu říct, že jde všechno výborně. Konečně se podařilo dokončit první práce, které jsem začal před třemi roky po návratu do Čech. Zdá se, že směřujeme k jejich úspěšné publikaci. Kromě toho jsem získal grant ERC CZ, který mi umožní rozšířit skupinu o několik nových členů a také nakoupit další vybavení. Noví členové dorazí v rozmezí října až ledna a těším se, že začneme pracovat na nových zajímavých tématech. 

Jak může v roce 2023 váš obor pomoci celé společnosti?

Řekl bych, že nějakým způsobem přispějeme k řešení dlouhodobých problémů, jako třeba přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Zde je jeden rok opět krátká doba. Nečekal bych, že dojde k průlomovým objevům, věci se spíš budou posouvat pomalu dopředu. 

Co od vědy očekáváte ve vzdálenější budoucnosti?

Dnes je jasné, že dojde k zásadním změnám díky rozvoji umělé inteligence. Doufám, že se tyhle vědomosti podaří využít ku prospěchu lidstva a vyřešit jimi současné problémy. Zároveň doufám, že se dokážeme vyhnout katastrofickým scénářům, které můžou nastat při zneužití téhle technologie. Kromě překotného rozvoje umělé inteligence mi přijde zajímavé sledovat vývoj v kosmickém výzkumu a plány na osídlení jiných planet.

A kdo by měl být příštím laureátem Ceny Neuron?

Ve fyzice vidím řadu mladých talentovaných lidí, kteří by si cenu zasloužili a pomohla by jim. Zatím si jména nechám pro sebe, protože je na jejich nominaci brzy.

Sledujte naše neuronové sociální sítě