Dva laureáti Cen Neuron získali prestižní grant Evropské výzkumné rady

Dva laureáti Cen Neuron v oboru společenské vědy Filip Matějka a David Kosař získali ERC grant, který je udělován špičkám evropského výzkumu. Vědci jsou také členové vědecké rady NF Neuron oboru společenských věd. Filip Matějka a David Kosař získali už v minulosti Starting grant Evropské výzkumné rady (ERC). David Kosař ho získal jako první český právník a Filip Matějka zase jako první český ekonom. S novým ERC grantem tak vědci navazují na své výzkumné a vědecké úspěchy a potvrzují, že Ceny Neuron jsou udělovány těm nejlepším vědcům. Gratulujeme ke skvělému úspěchu.

Filip Matějka k udělení grantu:

 „Budeme zkoumat, jak a proč si lidé zjednodušují vidění světa. Například dnes spousta lidí věří, že je dobré se proinvestovat z krize. Je to zjednodušení, protože to v mnoha krizích vhodné je, ale v té současné pravděpodobně ne. Učíme se poučky, u kterých zapomínáme, že neplatí pro každou situaci."

Filip Matějak

David Kosař

David Kosař k udělení grantu:

„Díky ERC grantu zmapujeme, jakou roli v současné erozi demokracie v Evropě hrají neformální vztahy mezi soudci a politickými aktéry a neformální instituce v rámci soudní moci," říká David Kosař a dodává: 

„Díky ERC grantu zmapujeme, jakou roli v současné erozi demokracie v Evropě hrají neformální vztahy mezi soudci a politickými aktéry a neformální instituce v rámci soudní moci. Zajímají nás nejen negativní jevy jako nepotismus, klientelismus a genderová segregace, ale i pozitivní instituce jako mezinárodní sítě pro sdílení zkušeností a dobré praxe, neformální etické panely, mentoringové skupiny pro ženy - soudkyně či ústavní zvyklosti nahrazující mezery v psané právní úpravě.“

Přečtěte si více o výzkumu Filipa Matějky.

Ekonom Matějka získal prestižní Consolidator Grant Evropské výzkumné rady, jeho projekt přesahuje do zdravotnictví

Ekonom Filip Matějka získal pro svůj výzkum prestižní Consolidator Grant Evropské výzkumné rady.  Matějka, který působí na CERGE-EI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie Věd a Univerzity Karlovy, v projektu „Attention” (Pozornost) pokračuje ve zkoumání nedokonalostí lidského rozhodování a jeho vlivu na společnost. Český ekonom uspěl v konkurenci více než dvou a půl tisíce žádostí z 23 zemí.

Výzkum Filipa Matějky

Matějkův výzkum je postaven na tom, že detailní fungování světa je pro nás nepopsatelné a nepochopitelné. Model nedokonalého rozhodování jednotlivce rozšiřuje například na chování vlád při regulaci trhu nebo do lékařského prostředí.

 „Budeme zkoumat, jak a proč si lidé zjednodušují vidění světa. Například dnes spousta lidí věří, že je dobré se proinvestovat z krize. Je to zjednodušení, protože to v mnoha krizích vhodné je, ale v té současné pravděpodobně ne. Učíme se poučky, u kterých zapomínáme, že neplatí pro každou situaci,” přiblížil Matějka svůj projekt.

„V jiné části projektu se budeme snažit pomoct lékařům ušetřit pozornost, kterou věnují pacientům. Moderní technologie na ně o pacientech valí spoustu dat, která nejsou schopni zpracovat, tak je často ignorují. Rádi bychom pomohli s tím, aby lékaři dostávali ty nejužitečnější a pro ně zároveň stravitelné informace. Pak budou i nás ostatní léčit o to lépe,” popsal další záměr výzkumu.

Větší zájem o společenské vědy

Ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan věří, že úspěch Matějky zvýší zájem o společenské vědy. „Na podporu Evropské výzkumné rady dosáhnou jen ti nejlepší a Filipovi tudíž právem náleží. Jeho dosavadní vědecké výsledky jsou skutečně mimořádné,” uvedl Slobodyan. „Věřím, že Filipův úspěch povzbudí další talentované výzkumníky a přivede pozornost ke společenskovědním oborům,” dodal. 

Z uznání pro českého badatele má radost předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová. „Snažíme se motivovat vědce k tomu, aby o ERC granty v co nejvyšší míře usilovali. Je to pro ně příležitost, jak zahájit špičkovou vědeckou kariéru, respektive jak v ní skvěle pokračovat, proto Filipovi Matějkovi ze srdce gratuluji,” uvedla Eva Zažímalová. 

Už druhý úspěch

Matějka byl v mezinárodní konkurenci žadatelů o ERC granty vybrán podruhé.  V roce 2015 získal jako první v České republice ERC Starting grant pro společenskovědní výzkum (ve stejném roce získal ERC grant také David Kosař z Masarykovy univerzity).

Zdeněk Strakoš z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který v minulosti vedl jeden z hodnotících panelů pro udělování ERC grantů, to považuje za mimořádný úspěch.

„Málokdy se stává, že po udělení Starting grantu následuje i udělení Consolidator grantu. Filipovi se to podařilo, protože přišel s projektem, v němž klade velmi důležité otázky a řeší je přístupem, který je originální,” uvedl Strakoš. „Celý program ERC je o výjimečných myšlenkách. Filip už ve svém prvním projektu dokázal vztáhnout teorii racionální nepozornosti na problémy, kterými se nikdo nezabýval,” dodal.

Společně s Matějkou letos v oblasti společenských věd dosáhli na ERC granty také David Kosař a David Zbíral z Masarykovy univerzity. Podle Strakoše se kvalita žádostí ze společenskovědních oborů zvyšuje. K tomu, aby na granty Evropské výzkumné rady dosáhlo více českých vědců je podle něj potřeba institucionální podpory žadatelům a vytvoření podmínek na jednotlivých pracovištích.

Sledujte naše neuronové sociální sítě