Vědecká rada

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Člen vědecké rady oboru společenské vědy

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

"Mojí hlavní motivací pro mé působení ve vědecké radě Neuronu je přispět ke kultivaci českého vědeckého prostředí a zviditelnění společenskovědních oborů. Těším se rovněž na debaty ohledně směřování české vědy a potřebných reforem."

Je jeden ze dvou držitelů ERC grantu v oblasti společenských věd v ČR. Nejraději čte detektivní a špionážní romány a knihy o umění. Největší mýtus jeho oboru prý je zdání, že v právu existuje na všechno jen jedna správná odpověď.

David Kosař působí jako vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 získal jako první český právník ERC Starting Grant, a to na studium společenských dopadů soudcovské samosprávy a měnícího se konceptu dělby moci. V roce 2016 publikoval v Cambridge University Press klíčovou monografii „Perils of Judicial Self-Government“, jež byla pozitivně hodnocena v nejprestižnějších časopisech (Choice, I-Connect, European Constitutional Law Review, Common Market Law Review) a získala Canada Prize od Mezinárodní akademie srovnávacího práva za nejlepší monografii v oblasti srovnávacího práva publikovanou v letech 2014 - 2017. Jeho články byly přijaty ve vysoce impaktovaných časopisech v oboru ústavního (International Journal of Constitutional Law, Hague Journal of the Rule of Law), mezinárodního (American Journal of International Law, European Journal of International Law) a evropského práva (European Constitutional Law Review, German Law Journal). Zejména jeho výzkum v oblasti kárného soudnictví a soudcovské samosprávy představuje zásadní přínos světové vědě a jeho praktické důsledky jsou ceněny Radou Evropy a dalšími organizacemi.