Cena Neuron jim přinesla uznání i nové projekty

NF Neuron pozval laureáty, garanty vědecké rady a mecenáše do centra Opero. Neformální setkání, které předcházelo debatě s laureáty Cen Neuron 2022, zahájila předsedkyně správní rady Monika Vondráková a předseda vědecké rady prof. Jan Konvalinka. 

V úzkém kruhu laureáti připomněli svůj vědecký příběh a zdůraznili, jak jim Cena Neuron vstoupila do osobního a profesního života. 

Vědci se svěřili, že prestižní ocenění znamená zájem médií, který mohou využít k propagaci svého oboru nebo školy. Znamená také kontakt s novými kolegy, kteří laureáty Cen Neuron zapojují do svých projektů nebo ke konzultacím. Cena Neuron také usnadňuje nábor studentů do vědeckých skupin nebo pevnější pozici na pracovišti. 

Mnoho laureátů se shodlo na tom, že Cena Neuron je pro ně důležitá i jako osobní zadostiučinění  - jejich příbuzní a přátelé mimo vědu pochopili, jakou práci dělají a že je důležitá pro celou společnost.

Sledujte naše neuronové sociální sítě