Bez podpory vědy klesá kvalita společnosti

Pět otázek pro laureáty Cen Neuron 2021, pět odpovědí. Jak se jejich práce a život posunuly od loňského předávání cen a co očekávají od budoucnosti?

Jako další odpovídá David Preiss, který je držitelem Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě v oboru matematika. 

Cenu Neuron jste získal loni v září. Jak se od té doby změnila matematika?

Každoročně matematika získává nové mladé matematiky, kteří ji postupně posouvají dopředu. Ale v čisté matematice je málokdy jeden rok dost dlouhý na podstatný posun. Často je takovým posunem vyřešení slavného problému, ale verifikace řešení trvá podstatně déle než jeden rok. V oborech, které jsou mi blízké, ale ve kterých nepracuji, bylo řešení slavné  "Connes embedding conjecture" (která je ekvivalentni dvěma dalším slavným problémům z jiných odvětvi matematiky) neformálně publikováno v lednu 2020 (a oprava v září 2020), ale recenzní řízení ještě nebylo dokončeno.

Co jste prožil vy osobně?

Jeden z nejpříjemnějších zážitků bylo dokončení a publikace (v Inventiones Mathematicae, jednom z nejprestižnějších matematických časopisů) práce mého bývalého PhD studenta Davida Bata, který takřka neuvěřitelným způsobem zobecnil na metrické prostory kritérium rektifikovatelnosti pocházející z prací Johna Marstranda a Pertttiho Mattily. V této souvislosti jsem si připomenul, že podobné zesílení hustotního kritéria rektifikovatelnosti (od týchž autorů) je stále neřešeným problémem s nejlepšími částečnými výsledky od Miroslava Chlebíka z doby, kdy studoval v Praze.

Jak dnes může matematika pomoci celé společnosti?

Vliv "čisté" vědy, ať jde o teoretickou matematiku či zkoumání očí ryb žijících v hloubkách, je nepřímý a většinou přichází jen pozvolně a zprostředkovaně. 

Co od vědy čekáte v blízké budoucnosti? 

Především doufám, že jak v blízké tak i ve vzdálené budoucnosti se věda bude moci svobodně rozvíjet ve všech svých podobách. V minulosti se vícekrát ukázalo, že zastavení podpory kteréhokoli odvětví vědy, ať z ideologických důvodů či z názoru, že podporu si zaslouží pouze bezprostřední aplikace, vede k celkovému poklesu nejen v čisté a aplikované vědé, ale i v celé společnosti.

Co přejete Cenám Neuron a vašim následovníkům? 

Cena Neuron je velkým povzbuzením zejména pro mladé vědce. Přeju jí, aby i nadále oceňovala i aplikovanou i čistou vědu, a zejména se těším na mladé české matematiky, kteři se stanou jejími nositeli.

Sledujte naše neuronové sociální sítě