CENY NEURON 2016

Ve středu 18. května 2016 jsme šestici mladých českých talentů jsme předali Ceny Neuron pro mladé vědce. Představili jsme vedoucí dvou exotických Expedic Neuron. Vyhlásili jsme vítězku nejlepšího vědeckého videa a malému Markovi jsme předali šek na splnění jeho vědeckého snu.

V rámci slavnostního večera, který se konal ve čtvrtek 24. listopadu, převzalo také devět mladých talentovaných vědců Neuron Impulsy ve výši 6 500 000 Kč na výzkumné projekty.


Laureáti Cen Neuron 2016

Leopold Jaroslav Pospíšil

prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - společenské vědy

Díky výzkumům právních systémů u původních národů na Aljašce a Nové Guineji se stal Leopold Pospíšil světově uznávaným antropologem.

Milan Šamánek

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - medicína

Velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra v roce 1977 v Praze.

Pavel  Exner

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - matematika

Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC)

Josef Michl

prof. Josef Michl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - chemie

Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely.

Jan Peřina

Mgr. Jan Peřina, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - fyzika

Mezinárodního věhlasu dosáhl svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla.

Jan  Svoboda

prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - biologie

Vytvořil hypotézu, že rakovinu mohou vyvolat tzv. retroviry, když přenesou svojí genetickou informaci do zdravé buňky a ta se změní ve zhoubnou. Tuto jeho myšlenku nakonec potvrdili američtí vědci a dostali za to Nobelovu cenu.

Ladislav Stančo

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - společenské vědy

Zabývá se mimo jiné výzkumem Alexandra Velikého, v jehož životě zůstává řada nevyjasněných okolností.

Zuzana Holubcová

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - medicína

Jako první na světě odhalila, co probíhá v lidském vajíčku před oplodněním.

Tomáš Vejchodský

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Kromě parciálních diferenciálních rovnic se numerickými metodami řeší i jiné složité a v praxi užitečné úlohy, například úlohy na vlastní čísla.

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém.

Zdeněk Sofer

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí materiál, který by mohl podstatně zlevnit přípravu vodíku.

Otakar Frank

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - fyzika

Hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu.

Vítězslav Bryja

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - biologie

Chce dokázat svojí hypotézu, že jeden typ bílkovin, zvaný Wnt, může ovlivňovat nejen chování buněk, které spolu těsně sousedí, ale i těch na opačném konci těl.

Ondřej Kreml

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Eulerovy rovnice mají mnoho tzv. slabých řešení. Rozšířit dosud existující poznatky o těchto slabých řešeních je cílem projektu matematika Ondřeje Kremla.

Pavla Eliášová

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky.

Filip Matějka

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - společenské vědy

Pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí i státu.

Helena Fulková

Mgr. Helena Fulková, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - medicína

Jako první z Česka naklonovala myš, čímž pomohla nahlédnout do mechanismu reprodukcí a reprogramování buněk.

Emil Jeřábek

Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - matematika

Zabývá se matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky, a přiznává, že se občas spoléhá i na intuici.

Petr Slavíček

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - chemie

Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách.

Jindřich Kolorenč

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - fyzika

Zabývá se počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů.

Pavel Plevka

Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - biologie

Odhaluje slabá místa pikornavirů, které způsobují běžná nachlazení, ale i nebezpečné záněty mozku.

Cena Neuron za přínos světové vědě 2016 ve fotografiích

Cena Neuron pro mladé vědce 2016 ve fotografiích