Neuron Founders

Václav Novák

Investor a krizový manažer

 Václav Novák

„Mám blízko k byznysu i akademické sféře. V Neuronu vidím propojení obého. Těší mě, že se mohu podílet na rozvoji jejich spolupráce.“

Václav Novák je spoluzakladatel a senior managing partner M.L. Moran. Získal MBA na University of Phoenix. Je rovněž absolventem Karlovy univerzity v Praze. Jeho původním cílem v emigraci v Kanadě bylo stát se rektorem univerzity. Osm let působil ve vědecké radě na Vysoké škole ekonomické. Byl předsedou nebo členem představenstev všech společností, ve kterých on nebo M.L. Moran působil. 

Ve své profesní praxi se věnoval téměř výhradně krizovému managementu. Celkem pracoval na více než 20 projektech, z nichž mezi ty nejvýznamnější patří restrukturalizace skupiny Expandia, včetně e-banky, finanční a provozní restrukturalizace holdingu Vítkovice, krizové financování Setuza, příprava záchranného plánu ČSA, včetně dojednání bezprecedentního snížení mezd zaměstnanců.

Od roku 2001 investuje do vlastních projektů, vždy se stejným business modelem. Koupit levně nevýkonnou firmu s vlastním produktem a vývojem, zrestrukturalizovat a následně prodat jako výkonnou firmu na mezinárodním trhu. Zatím posledním takovým projektem byla firma Technistone. Jako jednu z největších konkurenčních výhod České republiky vnímá stále ještě velmi nízkou cenu intelektuálního kapitálu.