Vědecká rada

prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru fyzika

„Věda každodenně zlepšuje naše myšlení, hnaná touhou po praktickém uplatnění jeho síly. A fyzika, ta tak činí nejjednodušším způsobem přímou konfrontací jednoduchých jevů přírody a našich představ.“

Profesor Radim Filip je expertem v oblastech kvantové optiky, interakce světla s atomy a nanočásticemi, kvantové optomechaniky, kvantové optické komunikace a kvantového zpracování informace se světlem.

Jako profesor optiky a optoelektroniky na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je autorem či spoluautorem více než 130 impaktovaných publikací, včetně mnoha publikací v Nature Physics, Nature Communication a Physical Review Letters. Většina návrhů jeho metod byla následně experimentálně realizována. Vede mezinárodní tým mnoha mladých vědců a studentů pracující v kvantové fyzice a kvantových technologiích z mnoha zemí světa.

V roce 2005 obdržel prestižní stipendium Nadace Alexandra von Humboldta. V roce 2007 získal Zvláštní cenu Grantové Agentury ČR za doktoranský projekt a v roce 2011 pak za novinky v oblasti kvantové fyziky převzal Cenu předsedy Grantové agentury ČR.

Je absolvent dlohodobých stáží na německém Max-Planckově institutu v Erlangenu, na Dánské technické univerzitě v Lyngby a na francouzské univerzitě École Normale Supérieure v Paříži.

Od roku 2014 je vědeckým ředitelem Centra excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě, které experimentálně a teoreticky zkoumá rozhraní mezi kvantovou a klasickou fyzikou optických a mechanických oscilátorů.

Vyučuje kurz fyziky laserů, kvantové optiky, kvantové optomechaniky, interakce záření a látky a kvantové informatiky a věnuje se přípravě postgraduálních studentů a diplomantů.

Od roku 2017 je členem Vědecké rady NF Neuron pro obor fyzika.

Životní motto: “The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool." ~ Richard P. Feynman