Mecenáš, Dozorčí rada

Radek Halíček

„Věřím, že touha po vzdělání se formuje brzy. Proto skrze Neuron podporuji ty pedagogy, kteří nesmazatelně ovlivňují budoucí dráhu svých studentů."

 Radek Halíček

Řídící partner poradenské společnosti KPMG v České republice, advokát a odborník na oblast finančních trhů. Skrze Nadační fond Neuron se rozhodl podporovat ty, kteří aktivně vyvolávají zájem o vědu a výzkum na středních školách, a tím vytvářejí podmínky pro individuální činnost svých studentů.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Dopravní fakulty ČVUT. Studoval též další technické obory, účetnictví a management.

Věří, že touha po poznání je tvarována hned v mládí a velkou roli hrají silné a inspirativní osobnosti, se kterými se mladí lidé setkávají při jinak běžném školním studiu. Stal se proto novým mecenášem Ceny pro pedagogy, kterou NF Neuron uděluje ve spolupráci s Učenou společností České republiky.