Neuron Founders

Martin Fusek

Ředitel IOCB Tech

 Martin Fusek

„Je pro mne velikou ctí, že naše společnost IOCB Tech může přispět k rozvoji aktivit organizace Neuron.“

Excelentní věda, její propagace a následná komercionalizace patří mezi klíčové faktory ekonomického rozvoje společnosti. Neuron je lídrem v tomto snažení v České republice a já velmi rád přispěji svými zkušenostmi k těmto aktivitám.

Prof. Fusek je absolventem VŠCHT Praha v oboru organická chemie. V roce 1988 získal titul CSc. v oboru biochemie na Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV. V letech 1989 – 1995 pracoval jako post-doktorand v USA a SRN. Je autorem více než 50- ti původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií. Od roku 1995 je externím přednášejícím na VŠCHT Praha, kde mu byl v roce 2012 udělen titul profesor v oboru biochemie. Od roku 2007 se věnuje problematice technologického transferu na ÚOCHB AVČR v.v.i. Od roku 2009 je výkonným ředitelem společnosti IOCB TTO s.r.o., která zajišťuje proces transferu technologií pro ÚOCHB, AV ČR, v.v.i. a od roku 2012 je zástupcem ředitele pro strategický rozvoj na stejném ústavu. Je členem několika dozorčích rad vědeckých institucí, členem předsednictva ČSCH a dalších organizací.