Mecenáš

Lenka Zdeborová

"Hledám mosty mezi vědeckými disciplínami."

 Lenka Zdeborová

Lenka Zdeborová získala v roce 2021 Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika. Cena je spojená s osobní finanční prémií 500 000 Kč, kterou vědkyně prostřednictvím NF Neuron darovala na další vzdělávání dětí.  Konkrétně na podporu Fyziklání pořádané spolkem FYKOS, se kterým Lenka Zdeborová spojuje svoje vědecké začátky. 

Práce Lenky Zdeborové leží na rozhraní mezi fyzikou, informatikou a matematikou. Metody fyziky aplikuje na problémy informatiky, kombinatoriky a strojového učení. Jejím cílem je pochopit, které komplexní vědecké problémy se dají vyřešit pomocí počítačů a neuronových sítí.

Po studiích na Univerzitě Karlově a Université Paris-Sud pracovala jako výzkumnice ve francouzských vědeckých laboratořích a její práce vedla k vývoji a analýze řady algoritmických metod. Od roku 2020 je profesorkou fyziky a informatiky na EPFL v Lausanne. Lenka Zdeborová získala tisíce citací v odborných periodikách a byla oceněna např. cenou Irène Joliot-Curie nebo ziskem ERC Starting Grant.

Lenka Zdeborová v médiích: