Vědecká rada

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

Garant vědecké rady oboru computer science

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

"Věda je úžasné dobrodružství nekonečného poznávání, dává lidstvu další dimenzi a současně drží člověka ve střehu před jeho vlastní inteligencí. Věda předchází svému užitku, zkusme ji omezit či zanedbat a se zlou se potážeme. Věda je svoboda, věda je kategorický imperativ udržitelnosti lidské společnosti."

Profesor Matas působí v Centru strojového vnímání Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeho odborné zájmy zahrnují počítačové vidění, rozpoznávání, strojové učení a sekvenční rozhodování.

Publikoval více než 200 článků v recenzovaných časopisech a na konferencích. Jeho h-index je 29 dle Thomson-Reuters Web of Science a 58 dle Google Scholar.

V letech 2002 a 2005 obdržel cenu za nejlepší článek na British Machine Vision Conference, v roce 2007 na Asian Conference on Computer Vision, v roce 2013 na Scandianavian Conference on Image Analysis a na Image and Vision Computing New Zealand Conference, a v roce 2015 na International Conference on Document Analysis and Recognition. Jeho studenti získávají četná ocenění, např. Best Student paper na ICDAR 2013, Google Fellowship 2013, a nejrůznější ceny za nejlepší disertace.

Je spoluzakladatelem firmy Eyedea Recognition, první spin-off společnosti na ČVUT. Je spoluautorem několika patentů. Vedl projekty pro řadu high-tech firem jako Toyota, Hitachi, Boeing a Samsung s celkovým přínosem pro ČVUT v řádu desítek milionů Kč.

Profesor Matas zastával různé funkce na významných mezinárodních konferencích (např. ICCV, CVPR, ICPR, NIPS, ECCV), byl jedním z předsedů programového výboru na ECCV 2004, 2016 a CVPR 2007. Je v redakční radě časopisu International Journal of Computer Vision a byl zástupcem šéfredaktora nejvýznamnějšího časopisu v oboru IEEE Transactions Pattern Analysis and Machine Intelligence. Byl členem oborového panelu GAČR, recenzoval projekty pro grantové agentury Švédska, Švýcarska a Hong Kongu. Byl místopředsedou informatického panelu ERC.

Od roku 2017 je garantem Vědecké rady NF Neuron pro nový obor Computer Science – informatika.