Laureát

prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - medicína

prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D.

(29.3. 1935-19.12. 2014)
Absolvoval lékařskou fakultu University Karlovy v roce 1959. Působil do roku 1968 na Neurologické klinice lékařské fakulty UK. Od roku 1969 pracuje v USA na oddělení radiologie lékařské fakulty University of Alabama v Birminghamu.V letech 1983 až 1998 zde působil jako profesor radiologie, neurologie a neurochirurgie. Nyní pracuje v Lenox Hill Heart and Vascular Institute of New York. Člen Radiological Society of North America, American Society of Neuroradiology, World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology, Society of Neurointerventional Surgery, European Society of Neuroradiology, čestný člen České intervenční radiologické společnosti a dalších deseti profesionálních organizací.

Neuroradiolog profesor Jiří J. Vítek, MD, Ph.D., odborník na prevenci mozkové mrtvice pomocí katetru. Katetr je laicky řečeno dlouhá tenká hadička, kterou lékař vsune do krevního oběhu v tříslech a postupně dostrká až do jedné ze dvou krčních tepen. Tyto tepny zásobují mozek krví, tzn. kyslíkem a živinami, takže jejich stav je velmi důležitý pro správnou činnost mozku. Když se krční tepny ucpou, tzv. aterosklerotickými pláty, může člověka postihnout mozková mrtvice.

Lékař pomocí kontrastního rtg snímku zjistí stav tepen a tam, kde jsou částečně zúžené nebo ucpané, vsune pomocí katetru speciální balonek, kterým zúžený úsek uvolní. Poté místo zpevní, tzv. stentem (trubička z kovové slitiny srolovaná do ruličky, která se rozvine tam, kde lékař potřebuje).

Profesor Vítek zdokonalil tvar katetru, takže se snadněji aplikuje, což je důležité zejména u starších pacientů, kterým může příliš dlouhá doba zákroku způsobit komplikace. Zdokonalený katetr nese Vítkovo jméno a mezi odborníky je znám pod zkratkou VTK.

Prof. Vítek pracuje od roku 1969 v USA, ale od poloviny 90. let přijíždí do naší republiky přednášet a učit zdejší lékaře tzv. endovaskulární léčbu krčních tepen. Kromě přednášek v Česku pozval do Lenox Hill Hospital v New Yorku, kde pracuje od roku 1997, desítky našich neuroradiologů na stáž.