Laureát

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - medicína

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.

Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, kde později obdržel čestný titul doctor honoris causa. Vede prestižní mezinárodní laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Dánské onkologické společnosti v Kodani a dlouhodobě pracuje v dalších evropských zemích.

Věnuje se zejména regulačním mechanismům dělení nádorových buněk a procesům vedoucím ke vzniku nádorů. V posledních letech rozvíjí svou koncepci vzniku zhoubných novotvarů, která je založena na působení buněčných bariér proti progresi nádorů. Tento objev je považován za klíčový pro nové směry onkologické léčby. Jeho výzkum dává do budoucna naději lidem, kteří zápolí s rakovinou gastrointestinálního traktu, nádory mozku, prostaty či prsu. Je autorem téměř 400 původních vědeckých prací a článků a jedním z nejvíce citovaných vědců českého původu v oblasti biologických a medicínských věd. V roce 2002 se stal čestným profesorem Univerzity v Kodani a Univerzity v Aarhusu.