Neuron Founders

Eduard Kučera

Mecenáš a zakladatel společnosti Avast

 Eduard Kučera

„Lásku k poznání a vědě by měl mít v srdci každý byznysmen, stejně jako vůli podporovat bádání excelentních vědců.“

Spoluzakladatel firmy Avast. Od roku 2017 je mecenášem Nadačního fondu Neuron a od roku 2018 patří mezi Neuron Founders.

Eduard Kučera je jedním ze zakladatelů firmy Avast, která pomáhá více jak 400 milionům lidí po celém světě chránit před počítačovými viry. Díky jeho podpoře jsme v lednu 2017 mohli otevřít sedmý obor, a to computer science – informatika.

Eduard Kučera vystudoval fyzikální elektroniku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů na vývoji tiskáren. V oboru počítačové techniky začal podnikat se společníkem Pavlem Baudišem již v roce 1988. V roce 1991 spolu založili společnost AVAST Software, mezi jejíž nejznámější produkt patří anti-malware řešení Avast.

V roce 2009 získal Eduard Kučera ocenění Podnikatel roku. V roce 2013 pak ocenění Odpovědný leader za založení Nadačního fondu AVAST, který pomáhá lidem s různými problémy v tom, aby se mohli svobodně rozhodovat a být součástí komunity, která se navzájem podporuje. Firma do něho přispívá 2,5 procenty hrubého zisku.