Zasedala správní a vědecká rada NF Neuron, schválila plán na rok 2022

Novinky z nadačního fondu, budoucí podoba Cen Neuron nebo další spolupráce s mladými vědci. Správní a vědecká rada na svém zasedání v úterý 11. ledna 2022 hodnotila uplynulý rok, přivítala nové členy a věnovala se aktuálním projektům. 

„Nadační fond Neuron má nového garanta oboru fyziky - profesora Tomáše Jungwirtha. Ten nahradil po pěti letech Pavla Jelínka, kterému jsme poděkovali za jeho excelentní práci pro Neuron,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady.

Monika Vondráková dále shrnula úspěchy za rok 2021. Nadační fond Neuron předal excelentním vědcům Ceny Neuron a uspořádal s nimi debatu, uskutečnily se dva Neuron Online Cluby pro veřejnost na téma covid-19 a dva Neuron Cluby pro uzavřenou společnost vědců a mecenášů k tématu leadershipu v dějinách a vědeckého transferu. Na podzim proběhla Expedice Neuron Dzamba Ya Lobi, dále fond podpořil Juniorskou vědeckou konferenci nebo Transfera Technology Day. 

Tématem setkání se také staly Ceny Neuron, které budeme vyhlašovat v lednu, noví laureáti budou vybráni v květnu. „Bavili jsme se o formátu cen, vhodných kandidátech i slavnostním vyhlášení“ dodává Monika Vondráková. Ta radě představila také chystanou novinku, spolupráci českých studentů s izraelskými vysokými školami a vědeckými institucemi, které chce Neuron realizovat v letošním roce. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě