Za Janem Nekovářem

V pondělí 14. listopadu 2022 zemřel v Paříži po dlouhé a těžké nemoci ve věku 59 let Jan Nekovář, profesor pařížské Sorbonny a laureát Ceny Neuron 2019 v oboru matematika.

Profesor Nekovář byl jedním z nejnadanějších matematiků své generace a podstatným způsobem přispěl k rozvoji aritmetické geometrie, moderní syntéze algebraické geometrie a teorie čísel. Jeho výzkum byl motivován fundamentálními problémy současné matematiky, zejména Hypotézou Birche a Swinnertona-Dyera. Nekovářova věta o p-paritě v teorii Selmerových grup a nová metoda rozpracovaná v jeho magnum opus "Selmer complexes" (Astérisque, 2006), byly mnohými vyzdviženy jako klíčové pro další rozvoj oboru.

Profesor Jan Nekovář byl nejen vynikající vědec, ale - jak zdůraznil jeden z jeho slovutných kolegů - byl to i pravý gentleman. Česká i světová matematika ztratila výjimečnou osobnost. Čest jeho památce.

Sledujte naše neuronové sociální sítě