Za imunologem Janem Kleinem

Po krátké nemoci zemřel 7. května 2023 prof. Jan Klein. Česko-americký imunolog byl ředitelem Ústavu Maxe Plancka, pedagogem na Pensylvánské státní univerzitě. a jedním ze zakladatelů moderní imunogenetiky. V roce 2018 získal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru biologie. Čest jeho památce. 

Biolog Jan Klein byl často označován za pokračovatele slavného genetika J. G. Mendela – učinil několik zásadních objevů, které se týkaly tzv. histokompatibilitního genového komplexu (MHC), který hraje zásadní roli v imunitním systému. Kontroluje tvorbu protilátek proti bakteriím a virům, což je na něm to dobré, ale bohužel také výrazně komplikuje orgánové transplantace. Protilátky totiž nenapadají vlastní buňky, ale rozeznávají cizí vetřelce. Jan Klein se zaměřil na zkoumání, jak tento mechanismus funguje. Světovým objevem je jeho genetická charakterizace imunitní reakce organismu.  

Sledujte naše neuronové sociální sítě