Využijme AI pro novou vizi a leadership, zaznělo na debatě expertů

„Umělá inteligence je zásadní pro rozvoj naší civilizace — změna se děje právě teď — čekají nás změny mnoha profesí — musíme připravit mladou generaci na život s AI — rozvíjejme kompetence, které budou potřeba i za padesát let — je potřeba pozitivní leadership.“ Myšlenky, které zazněly během diskuze Umělá inteligence a my, jsou inspirací i varováním pro celou českou společnost. Excelentní vědci Miroslav Bárta, Tomáš Mikolov, Václav Moravec, Jan Romportl a Michal Šebek o nich diskutovali ve středu 11. května 2023 rámci cyklu debat Společnost 4.0. Debaty pravidelně pořádá NF Neuron společně s Aspen Institute CE a Opero. 

Nejvíc se mluvilo o umělé inteligenci, jejích příležitostech a hrozbách, ale také o leadershipu a českém vzdělávacím systému. Večer otevřel egyptolog Miroslav Bárta, člen expediční rady NF Neuron, který je odborníkem na civilizace. „Nástup umělé inteligence je pozitivní zprávou a bude mít zásadní význam,“ řekl Bárta, „ale člověk musí zůstat mírou věcí, umělou inteligenci ovládat a rozhodovat o ní.“ 

Následnou debatu zahájil expert na umělou inteligenci Tomáš Mikolov. Laureát Ceny Neuron zaplněný sál Opera provedl historií AI a principy, na kterých funguje. Po něm Václav Moravec, moderátor ČT, představil aktuální data výzkumu, na kterém pracuje se studenty UK. Podle nich Češi nejsou na adaptaci nového informačního paradigmatu připraveni a jsme k němu skeptičtí. „Přitom už dnes je jasné, že bude život před a po ChatGPT a my se budeme ztrácet v tom, co je skutečné, a co uměle vytvořené,“ řekl Moravec.

Michal Šebek, profesor robotiky na ČVUT, popsal novou společnost, ve které AI a technologie nahradí nekvalifikované anebo tvůrčí práce. Jan Romportl, který je expertem na AI, ve varování pokračoval: „Budeme se muset naučit žít ve světě umělé inteligence, se kterou přijdou brutální změny. Na ně zatím nejsme připravení.“

Tomáš Mikolov upozornil na to, že technologická revoluční změna, která proběhne rychleji než za jednu generaci, přináší sociální problémy a malou orientaci v budoucnu. Ale dnešní situaci bere jako příležitost a doporučil ji přetvořit ve společenskou vizi. „Podívejme se, kam směřujeme, jak úspěšně přežít a jak při tom využít technologie,“ řekl Mikolov.  

Závěr debaty se stočil k českému školství a jeho budoucí podobě. Václav Moravec připomněl, že je nezbytný návrat ke Komenskému, Miroslav Bárta znovu zdůraznil potřebu pozitivního leadershipu mezi českými podnikateli a společenskou elitou. 

„Pojďme rozvíjet takové kompetence, které budou potřeba za padesát let, jako je myšlení, tvořivost, samostatnost nebo spolupráce,“ dodal Michal Šebek za souhlasu všech diskutujících. 

Za podporu akce děkujeme partnerům, kterými jsou ABRA Software a T-Mobile

Sledujte naše neuronové sociální sítě