Věda a byznys společně proti koronaviru

Tým docenta Jana Konvalinky, garanta vědecké rady NF Neuron oboru chemie, se stejně jako vědecké laboratoře po celé republice pustil do boje s koronavirem. Se svými kolegy se zaměřil na zvýšení testovacích kapacit, konkrétně na vývoj nových testovacích kitů. „Na ÚOCHB se zatím soustřeďujeme na asi nejkritičtější bod celého úsilí, a to izolaci virové RNA po odběru vzorků od pacientů. Zjednodušeně řečeno, abyste mohli virovou nukleovou kyselinu detekovat, musíte ji nejprve izolovat ze vzorku. To se běžně dělá komerčními kity, ale ty teď nejsou,“ vysvětluje docent Konvalinka.

Autor fotografie: Tomáš Belloň / ÚOCHB

Při této práci je důležitá součinnost jednotlivých pracovišť, plynulá komunikace a také efektivní výměna nasbíraných vzorků mezi laboratořemi. Vozový park ÚOCHB však v této výjimečné situaci nemohl kapacitně obsáhnout potřeby pracoviště – vzorků na převoz je mnohem více než obvykle. „Jsme v kontaktu s vědci a zároveň jsme věděli, že náš partner Volvo Car Czech Republic měl v úmyslu podpořit vědce a vybavit je svými ekologickými automobily. Jejich vzájemné propojení tak bylo přirozeným vyústěním naší aktivity a příkladem toho, jak mohou byznys a věda v synergii posouvat kupředu celou naši společnost,“ říká předsedkyně správní rady NF Neuron Monika Vondráková.

Tým docenta Konvalinky teď má k dispozici pět vozů, které každý den využívá při své práci na vývoji testovacích sad. „Vozy, které nám společnost Volvo Car ČR tak velkoryse zapůjčila, nám usnadňují dopravu materiálu, pracovníků i distribuci hotových sad na izolaci virové RNA tam, kde jsou třeba – především do nemocnic a testovacích laboratoří. Díky tomu můžeme rychle řešit situace, kdy bychom jinak složitě sháněli transport nebo by se převoz odkládal či protahoval,“ objasňuje Jan Konvalinka. „Vozy jsou bezpečné a spolehlivé, jsou to pro nás nepostradatelní pomocníci.“

„Přes všechny obtíže, které situace způsobuje, stojí za to vyzdvihnout, jak se společností nese vzájemná podpora a spolupráce, a to napříč obory a odvětvími. Máme radost, že Neuron je místem, kde se tyto světy potkávají a mohou si být ku prospěchu,“ říká Monika Vondráková.

Mgr. Dominika Fassmannová a Mgr. Kristýna Blažková během nakládání chemikálií před Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Foto: Libor Špaček

Pokud vás zajímá, jak vypadá den v laboratoři, na čem všem pracuje tým doc. Konvalinky nebo jak je to s vývojem léku Remdesivir, poslechněte si rozhovor s ním v rámci cyklu HomeofficeTV.cz  (z 19.4.2020).