Transfera Technology Day vyhrál projekt vesmírného čerpadla

Nadační fond Neuron znovu podpořil soutěž vědecko-výzkumných projektů. Transfera Technology Day pomáhá převést akademické nápady do praxe a odborná porota složená z investorů a vědců vybírá podle inovativnosti i komerčního potenciálu. Letos se na prvních místech umístilo vesmírné čerpadlo, mléko ze zkumavky a speciální gel na zadržování vody v půdě. Porotcem za NF Neuron byl podporovatel fondu Jaroslav Řasa.

„Nadační fond Neuron má s Transfera Technology Day společný cíl, přenášet poznatky ze základního výzkumu do praxe a propojit tak vědu s byznysem,“ řekla na úvod Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron.

„Zaměřujeme se na to, jestli nápad může lidem pomoci a jestli má šanci uspět v konkurenčním boji. Bez transferu to nejde,“ vysvětlila Eva Janouškovcová, předsedkyně spolku Transfera, která soutěž pořádá. 

Do 3. ročníku Transfera Technology Day se přihlásilo 30 projektů, do finálového klání jich postoupilo jedenáct. 

Za vítěze soutěže porota vybrala projekt speciálního magnetického čerpadla Západočeské univerzity v Plzni. Na rozdíl od klasických čerpadel dokáže fungovat bez rotujících mechanických částí. Jeho hmotnost i velikost může být mnohonásobně menší než u běžných čerpadel a je tudíž velmi atraktivní pro vesmírné programy. Díky svým vlastnostem najde uplatnění i v lékařství, například v podkožní aplikaci pro dávkování inzulinu. 

Na druhé příčce se umístil nápad na výrobu mléka bez chovu dobytka. Vědci z Masarykovy univerzity přišli s postupem, jak pomoci řešit aktuální potravinové i ekologické výzvy. Pomocí biotechnologií jsou schopni vyrobit nutričně plnohodnotné mléko prostřednictvím kultivace živočišných buněk. 

Třetí místo získal inovativní hydrogel pro lepší zadržování vody v krajině. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vyvinula látku, která se ve formě granulí nebo prášku přidá do půdy, a tím zvýší její retenční vlastnosti až o 40 %. 

Porota také letos udělila zvláštní cenu Sympatie. Tu získal projekt z dílny Centra dopravního výzkumu na speciální ochranu betonu a asfaltu pomocí lněného oleje. Díky jejich emulzi vydrží povrchy staveb, silnic a dalších až třikrát déle. 

Projekty, které se kvalifikovaly do závěrečného finále, mohou používat označení finalista TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2022 a vítězný projekt označení VÍTĚZ TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2022. Osvědčení je známkou kvality a může pomoci se zajištěním finanční podpory, zviditelnění a uplatněním. Finálové projekty mají nejlepší předpoklady získat v rámci programu Technologické inkubace agentury CzechInvest až 5 milionů korun. 

Soutěž pořádá od roku 2020 spolek Transfera.cz za podpory Úřadu vlády ČR, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlové, agentury CzechInvest, Nadačního fondu NEURON, IOCB Tech, I&I Prague, Technologické agentury ČR a webu vedavyzkum.cz. 

TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2022: 

1. místo: Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo (Západočeská univerzita v Plzni)

2. místo: Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat (Masarykova univerzita)

3. místo: Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Cena sympatie: FLAX – Emulze lněného oleje (CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Sledujte naše neuronové sociální sítě