Stipendisté Neuronu na návštěvě Bar-Ilan University

Jedenáct stipendistů z českých univerzit vyrazilo do Izraele, kde se věnují studiu transferu vědeckých poznatků do praxe. Tato cesta je součástí grantového programu Neuron & IOCB Tech Internships, který se zaměřuje na aplikaci, komercializaci a transfer vědeckého poznání. Jedním z vrcholů cesty byla společná návštěva Bar-Ilan University.

Studenti svoji návštěvu Bar-Ilan University zahájili návštěvou laboratoře pro energetiku a udržitelnost. Průvodcem jim byl Dr. Roman Kapaev, vedoucí výzkumu v oblasti udržitelné energie, který jim představil projekty zaměřené na ekologické technologie a energetickou efektivitu. Dalším cílem byla EnICS laboratoř na fakultě inženýrství s Dr. Alon-Yehezkel, laboratoř biomedicíny nebo molekulární neurovědy. Stipendisté byli také seznámeni s různými studijními programy, které Bar-Ilan University nabízí studentům z celého světa, od bakalářských a magisterských programů až po doktorské studium.

„Příští vědecká generace představuje potenciál pro celou českou společnost a její podpora je pro nás klíčová. Věříme, že studenti z různých vědeckých oborů získají nový pohled na užitečnost vědy pro skutečné potřeby společnosti,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady Neuronu.

Děkujeme Bar-Ilan University za přivítání našich studentů. Jsme rádi, že tímto projektem může Neuron podporovat vztahy mezi českou a izraelskou vědeckou komunitou a obohatit českou vědu o cenné zkušenosti a inspiraci z Izraele.

Aktualizace - říjen 2023: Všichni stážisté jsou v pořádku zpátky v ČR.

Sledujte naše neuronové sociální sítě