Startuje nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron 2021

Nadační fond Neuron otevírá nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron. Ceny Neuron jsou nejvýše dotovanými vědeckými cenami v České republice a pojí se s významnou osobní finanční prémií pro laureáty. Nominace předkládá česká vědecká obec do konce března 2021. Laureáti obdrží ocenění ve dvou kategoriích, a to Cenu Neuron za přínos světové vědě a Cenu Neuron pro mladé talentované vědce 

Nominace mohou předkládat členové odborné vědecké veřejnosti, a to děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelů Akademie věd, členové Vědecké rady Neuronu a laureáti předchozích ročníků. Na výběru finálních laureátů se podílí jak česká vědecká rada fondu, tak i mezinárodní rada složená z excelentních vědců z celého světa. Nominační proces potrvá do konce měsíce března 2021. 

„V loňském ročníku Mimořádných Cen Neuron jsme zcela výjimečně v reakci na koronavirovou situaci ocenili vědce, kteří se podíleli a podílejí na řešení pandemií, “ říká Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron, a dodává: „V letošním roce se vracíme k našemu klasickému formátu. V České republice je totiž řada excelentních vědců, kteří si zaslouží naši pozornost a právem na ně můžeme být hrdí.“ Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce jsou s Cenami Neuron spojené osobní prémie vědcům. V letošním roce budou vědci podpořeni celkovou částkou až 8 mil. Kč z prostředků mecenášů Fondu.

Sledujte naše neuronové sociální sítě