Snažím se přispět k lepší společnosti

Přála by si, aby věda uměla zastavit stárnutí a nemoci, které jsou s ním spojené. Alexandra Kala je přesvědčená, že mezi českými vědci jsou světové kapacity, o kterých se málo ví. Jako členka správní rady NF Neuron se to snaží změnit a oceňuje aktuální zaměření fondu na vědecký transfer. „Vědci nejsou obchodníci, ale někteří se jimi dokážou úspěšně stát a v tom je potřeba je podporovat,“ říká. Alexandra Kala chtěla být v dětství veterinářkou, dnes jako majitelka kosmetické společnosti Profimed bojuje za lepší dentální hygienu. A bojuje i na dalších frontách. „Nedovedu jen přihlížet, kam nás směřují druzí,“ tvrdí o sobě.

Vaše společnost Profimed je dlouhou dobu partnerem Nadačního fondu Neuron, kromě vědy podporujete i další neziskové projekty. Co mají společného?

Společnou linkou je má snaha přispět k lepší společnosti. Zní to pateticky, vím. Ale ta pohnutka se nedá popsat jinak. Dlouhá léta vedu malou komunitu, vlastní firmu a denně si uvědomuji, jaké kroky jsou nezbytné, abych jí zajistila co nejdelší život a prosperitu. Tohle uvažování si lze analogicky převést na komunitu celé naší společnosti a pokud máte prostředky i energii, myslím, že je nutné se tímto směrem angažovat. Nemám ambice se zapsat do dějin, ale rozhodně nedovedu jen přihlížet, kam nás směřují druzí. Jsem ráda, že mohu podporovat špičkové vědce a docenit význam jejich práce, kterou často naše společnost přehlíží. 

Jak v roce 2022 vnímáte českou vědu a co by si podle vás zasloužila? 

Myslím, že se věda a vědci díky covidu velmi přiblížili naší společnosti a začali být mnohem více doceňováni. Také velmi pozitivně vnímám rostoucí počet spin-off společností. Chystá se novelizace zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, což podpoří ještě více transfer technologií. Věda se více přibližuje byznysu. 

Vědecký transfer je důležitým tématem i pro Neuron. V čem je zajímavý pro vás? 

Vědci nejsou obchodníci, ale někteří se jimi dokážou stát a to s úspěchem. Je potřeba je v tom podporovat neb je to obrovská šance pro naší ekonomiku a tím pádem i silný stát. 

Baví vás výtvarné umění i design, jak hodnotíte „image“ české vědy na veřejnosti?

Vnímání vědy ve všech vrstvách společnosti není stejné. To je asi přirozené. Mám však pocit, že naše národní sebevědomí ve vztahu k vědcům a vědě je o moc nižší než by mělo být. Měli jsme a máme světové kapacity, které se opravdu zapsaly do dějin. A pro nedostatek pozornosti o nich většina společnosti neví. Nebo ví, ale nepředstavuje to pro ně příliš silnou emoci. Myslím, že je to potřeba změnit. Dostat k lidem informace a souvislosti. Postavit je do správného světla. Image české vědy má mít právem ve společnosti velmi silný zvuk. 

Jak české vědě mohou pomoci mecenáši nebo sponzoři? Je to jenom v penězích?

Peníze jsou v mnoha oblastech na prvním místě, od nich se odvíjí mnohé. Od otevření možností po otevření dveří. Peníze, věnované nebo vlastněné, zajišťují také vizibilitu a vliv. A vliv — získání pozornosti k naslouchání a následování — je jistě další pomoc. V neposlední řadě to může být dobrý příklad druhým. 

Loni jste se připojila ke správní radě Nadačního fondu Neuron. S jakým úkolem a osobním přesvědčením jste tuto roli přijímala?

Chtěla bych pomoci s fundraisingem, což je úkol nelehký. Ale z přirozenosti mého byznysu a společenského života se setkávám s mnoha podnikateli a chtěla bych je zapojit do Neuronu. Další úkolem, který jsem si sama dala, je ještě více zviditelnit Neuron na veřejnosti a pomoci s marketingem nadačního fondu. 

Máte vy sama vědeckou zkušenost anebo vědu jako dávný dětský sen? 

Vědeckou zkušenost nemám, můj dětský sen byl stát se zahraniční zpravodajkou a veterinářkou. Z podstaty Profimedu se ale musím neustále zabývat klinickými studiemi k jednotlivým produktům, které lékařům a našim zákazníkům nabízíme. Takže jsem ve spojení s vědou velmi často. A jsem moc ráda, že mohu ty nejlepší podporovat a také naslouchat jejich názorům. 

O Profimedu říkáte, že pomáháte budovat dentální IQ. Je za tím nějaká věda?

Dentální IQ je pojem podobný finanční gramotnosti. Každý si myslí, že umí dobře nakládat s penězi a také, že si umí správně vyčistit zuby. Opak je pravdou a obojí je v přeneseném slova smyslu vlastně docela „věda“. Dentální IQ má lidem pomoci s pochopením, že péče o zuby má velmi jasně dané důvody a ty na závěrech vědců samozřejmě stojí. Jak z pohledu medicíny, tak technologií. Díky přesnému pochopení co se nám v ústech děje, umíme cíleně pracovat na co nejlepším zdraví i estetice zubů. 

Jaký objev nebo vynález vám zatím chybí? Co by pomohlo vám, co celé společnosti? 

Chci fúzní reaktor, protože pak by byl vyřešený problém s energiemi a jejich čistotou. A důležitá je longevity, bylo by skvělé umět zastavit stárnutí a nemocí korelované se stářím. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě