Sledujte film Expedice Neuron Dzamba Ya Lobi

Expedice Neuron, která v Kongu mapovala pohyb ohrožených zvířat, zasadila se za zachování biokoridorů a bojovala proti pytlákům, představuje film Prales zítřka. Režisér Michal Gálik v něm zachytil tým Tomáše Jůnka a Arthura Sniegoně během několika afrických výprav. 

Druhý největší prales naší planety dnes čelí mnoha hrozbám v podobě odlesňování, nadměrného lovu zvířat nebo pytláctví. Skupina českých zoologů se vydává do odlehlých částí konžského pralesa, aby zmapovala jejich biodiverzitu a přispěla tak ochraně biologicky významných oblastí. Na pozadí toho se divák dozví co je to „bushmeat“, jak funguje tradiční lov zvířat a jakým způsobem můžeme bojovat proti ilegálnímu pytláctví.

První část Expedice Neuron Dzamba Ya Lobi proběhla v roce 2019, druhá část v září 2021 a její poslední cesta se uskutečnila v březnu 2022. Nadační fond Neuron na Expedici Neuron Dzamba Ya Lobi přispěl z darů mecenášů celkovou částkou 1 500 000 Kč. 

Za tu dobu tým úspěšně spustil projekt mapování zvěře v pralesích Konga, zahájil spolupráci se světovými ochranářskými organizacemi, objevil nová území, kde se zvířata vyskytují a zakročil proti pytlákům. Teď český a konžský tým bude navzájem sdílet výsledky pozorování pralesních zvířat. 

Výzkumná skupina Tomáše Jůnka z Fakulty životního prostředí ČZU se do Afriky bude pravidelně vracet, aby video a audionahrávky analyzovala a výsledná data použila k přímé ochraně zvířat. Informace budou sloužit také při dialogu s místní vládou a držiteli koncesí, aby pro ohrožená zvířata zachovala biokoridory a umožnila jim volný přechod mezi národními parky. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě