Síla společnosti tkví v chytrých lidech a vědecké základně, říká Monika Vondráková

Nadační fond Neuron vznikl na podporu české vědy v období hospodářské krize po roce 2009. Jeho mecenáši rozdali za dobu jeho existence více než 110 milionů korun. Není závislý na státních financích, ale přesto, pokud by se současný státní rozpočet vydal cestou škrtání výdajů na vědu, byl by to pro jeho členy signál pro to, aby své aktivity zesílili a nedovolili, aby česká věda upadla v zapomnění a čeští vědci odcházeli do zahraničí. Hovoříme s Monikou Vondrákovou, která Nadační fond Neuron od jeho vzniku řídí.

PŘEČTĚTE SI UKÁZKU ROZHOVORU S MONIKOU VONDRÁKOVOU, PŘEDSEDKYNÍ SPRÁVNÍ RADY NF NEURON PRO ČASOPIS MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

MM: Většina dobročinných aktivit v ČR se věnuje pomoci sociálně slabým a nemocným. Vy jste se rozhodli pro podporu jiné oblasti – vědy. Jaký impulz byl pro vznik nadace zásadní?

M. Vondráková: Zásadním impulzem pro vznik Nadačního fondu Neuron byl pokles podpory české vědy v období ekonomické krize v letech 2008 až 2010. V té době se rapidně snížila finanční podpora základního vědeckého výzkumu, a proto hodně mladých vědců odcházelo do zahraničí. Po celé Praze jste mohli vidět plakáty s nápisem „Pomozte české vědě“. Tato situace mne oslovila a jako mnoho lidí i já jsem si uvědomila, že společnost může být silná, pokud podporuje chytré lidi a má dobrou vědeckou základnu. Společnost je spíše nastavená pomáhat sociálně slabším a tenkrát u veřejnosti převládal názor, že o vědce a vědu se má postarat stát. Také mě inspiroval příběh architekta Josefa Hlávky. Byl vizionářem a mecenášem, který tvrdil, že pro pomoc společnosti je důležitá právě podpora vědy a umění.

Všechny tyto skutečnosti mne motivovaly k podpoře vědců v naší zemi. Navštívila jsem dvě vědecké instituce, Akademii věd a Českou hlavu. Po nahlédnutí do jejich fungování jsem se nakonec rozhodla předložit návrh na založení soukromé dobročinné organizace společnosti, ve které jsem v té době pracovala. Firmě se projekt zalíbil a jeden z jejích akcionářů se stal i prvním mecenášem.

Naše primární vize byla postavená na zvyšování prestiže vědců v naší zemi. Před 12 lety byli celebritami spíše sportovci a umělci. My jsme se rozhodli, že i z vědců uděláme celebrity. Druhým úkolem byla popularizace vědy. V době našeho vzniku bylo výzkumné bádání pro širokou veřejnost velice vzdálené. Naším cílem bylo vědecké příběhy popularizovat a zveřejňovat. Rychle a poměrně brzo jsme zjistili, že veřejnost není k této oblasti až tak lhostejná a vědu má ráda. Paradoxně, současná covidová doba popularizaci a prestiži vědních disciplín pomohla a většina populace začala vědu vnímat mnohem intenzivněji a pozitivněji. Třetí oblastí našeho poslání je propojování vědy s byznysem. Pokud tyto dva světy nepropojujete, přestávají si rozumět a jsou si vzdálenější.

MM: Česká věda v období zmíněné krize potřebovala finanční i morální pomoc. Dnes píšeme rok 2021 a prožíváme další ekonomickou krizi. Stále potřebuje česká věda takovou podporu?

M. Vondráková: Určitě ano. Samozřejmě, že situace v roce 2010 byla jiná. Mladí vědci ke svému bádání potřebovali volné peníze. Neuron byl schopen jim poskytnout finanční obnos cca ve výši jednoho milionu korun, který jsme pracovně nazývali Neuron impulz. Společnost po ekonomické krizi začala bohatnout. Vědě se začalo dařit, většina projektů byla úspěšně prezentována. Již nebyl takový problém získat granty a dotace, a naše forma Neuron impulzů již nebyla aktuálně potřebná. Vědcům s udělenou Cenou Neuron jsme tedy začali dávat osobní finanční ohodnocení, které činí cca 1,5 milionu korun. Osobní využití znamená, že vědec dostane peníze a může je použít na cokoliv. Pokud například mladá vědkyně potřebuje zajistit hlídání dítěte, může finance použít právě na tuto službu. Pokud je problém našetřit si z platu na dovolenou, mohou být peníze využity na dovolenou. Cokoliv pomůže vědcům k tomu, aby se mohli naplno věnovat vědě, mohou je na tuto aktivitu použít.

Na téma, co vědcům Cena Neuron přináší, jsme si provedli malé dotazníkové šetření. Závěry byly potěšující. Udělené ceny vědcům zvyšují prestiž a sebevědomí. Neuron má vědeckou radu, která je složená ze špičkových odborníků v daném oboru. Pokud je vědec nominován, je nominován tím, kdo je v daném odvětví nejlepší. Výběr kapacitou v oboru má pro ně nesmírný význam a přínos.

Sledujte naše neuronové sociální sítě