Renomovaný ekonom Matějka pomůže hledat nové talenty české vědy

NF Neuron oznamuje nové složení své vědecké rady pro společenské vědy. Do jejího čela se postaví renomovaný ekonom Filip Matějka z CERGE-EI. Tým dále tvoří mezinárodně uznávaná lingvistka Mirjam Fried z FF UK a právní vědec David Kosař z PF MU. Vědecká rada NF Neuron je důležitým orgánem fondu - funguje od založení Fondu v r. 2010 a podílí se na výběru laureátů prestižních vědeckých Cen Neuron. Fond ji sestavuje zvlášť pro každou se sedmi oceňovaných vědeckých oblastí a pravidelně ji obměňuje. Zasedají v ní prestižní osobnosti české vědy. Od roku 2018 funguje také Mezinárodní vědecká rada fondu, která zajišťuje světovost laureátů Cen Neuron.

"Těším se na spolupráci s Mirjam a Davidem. Všem třem nám na rozvoji české vědy velmi záleží, takže jsme rádi, že takto můžeme zakladatelům a mecenášům NF Neuron pomoci hledat nové vědecké hvězdy,”
Filip Matějka

Původem matematik a fyzik získal doktorát na univerzitě v Princetonu, kde byl studentem nobelisty Christophera Simse. Zabývá se makroekonomií, politickou a behaviorální ekonomií. Jako první český ekonom získal prestižní ERC grant a v roce 2016 mu byla udělena Cena Neuron pro mladé vědce.

Mirjam Fried je světovou lingvistkou. Nyní působí na FF UK a před návratem do ČR téměř dvacet let přednášela na Princetonu a na UC Berkeley. Stala se první ženou v čele FF UK od jejího založení roku 1348. "Působení v Neuronu beru jako velkou osobní poctu, ale především jako příležitost podporovat českou vědu, včetně oblasti humanitní. Poslání Neuronu totiž velmi přirozeně souzní s mým přesvědčením, že humanitní věda má být viditelnou součást veřejného života.”

David Kosař patří k nejlepším právním vědcům u nás. Působí jako vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví na PF MU, je jedním ze dvou držitelů ERC grantu v oblasti společenských věd v ČR a pravidelně publikuje do prestižních vědeckých časopisů. Pracuje na pomezí práva a politologie. "Mojí hlavní motivací je přispět ke kultivaci českého vědeckého prostředí a zviditelnění společenskovědních oborů,” říká David Kosař.  Je držitelem Ceny Neuron 2018 pro mladé talentované vědce.

“Mám radost, že jsme  do Neuronu opět přivítali tak skvělá jména nejen české, ale světové vědy. Je to pro nás čest a zároveň povzbuzení do další práce. Už se těšíme na nové talenty  české vědy, na jejichž výběru se budou podílet nejen noví kolegové, ale i ostatní členové naší vědecké rady - nominační proces na laureáty Cen Neuron 2019 končí již v březnu,” říká Monika Vondráková, jedna ze zakladatelek NF Neuron.