Rada Neuronu zvolila laureáty Cen Neuron 2023

Rada Neuronu na svém setkání 23. května 2023 potvrdila laureáty Cen Neuron pro rok 2023. Prestižní vědecké ocenění získají čtyři excelentní vědkyně, čtyři vědci a jeden transferový projekt. Ceny Neuron budou vynikajícím osobnostem české vědy slavnostně předány na podzimním galavečeru. 

Hlavní Cenu Neuron získá výjimečný chemik, čtyři Ceny Neuron zamíří k nadějným vědkyním a tři ceny nadějným vědcům. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu obdrží projekt, který aplikuje patent na diagnostiku rakoviny.

Nové laureáty během jednání prezentovali jednotliví garanti vědeckých rad, jejich výběr vznikl na základě nominací od akademické a vědecké obce. Následným hlasováním jména potvrdila Rada Neuronu, v níž jsou zastoupení členové vědecké a správní rady a mecenášů. 

Jména laureátů Cen Neuron 2023 budou odhalena během slavnostního ceremoniálu letos na podzim. Nejlepší české vědkyně a vědci získají osobní finanční prémii, Neuron jim z darů mecenášů vyplatí celkem 5 000 000 Kč. 

Monika Vondráková, předsedkyně správní rady, přítomné seznámila se současnými aktivitami Neuronu a představila plánovanou transformaci. "Cílem je podpora excelentních vědců prostřednictvím nadace, která zajistí dlouhodobé financování našich grantů a projektů," řekla Monika Vondráková k aktuální přeměně Nadačního fondu Neuron v Nadaci Neuron. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě