Rada Nadačního fondu Neuron potvrdila laureáty Cen Neuron 2021

Garanti vědeckých rad schválili nominace, které od akademické a vědecké obce získal Nadační fond Neuron. Zasedání potvrdilo formát letošních ocenění – budou uděleny tři Ceny Neuron za přínos světové vědě a sedm Cen Neuron pro mladé nadějné vědce. Slavnostní předání se uskuteční 28. září 2021 v Den české státnosti.

„Jsem moc ráda, že jsme se po roce a půl mohli osobně setkat a předávání cen proběhne tak, jak jsme za poslední roky zvyklí,“ říká Monika Vondráková, zakladatelka Nadačního fondu Neuron. „Znovu oslavíme českou vědu a příběhy vědkyní a vědců, znovu se sejdeme na slavnostním večeru, jehož podobu právě chystáme,“ prozrazuje.

Setkání mecenášů, správní a vědecké rady se konalo 28. května 2021 v budově ÚOCHB, kde Monika Vondráková také informovala o dalších projektech letošního roku. Nadační fond v květnu finančně podpořil další expedici do Konga, chystá pokračování diskuzní platformy Neuron Club a na podzim naváže na dřívější spolupráci s mladými vědci. 

„Děkujeme našim mecenášům, díky kterým můžeme podporovat českou vědu a s jejichž pomocí se letos v Nadačním fondu Neuron soustředíme na propojení vědy a byznysu,“ dodává Monika Vondráková.