Přínos vědeckých stáží? Kontakty na špičkové instituce i rozvoj v osobnostní rovině

Rozhled v oblasti vědy, navázání vztahů s institucemi světového formátu, poznání nových laboratorních technik, možnost porovnat český vzdělávací systém se zahraničním, ale i osobní rozvoj či získání většího sebevědomí. Dvouměsíční stáže v Izraeli byly pro studenty přínosem v akademické i osobnostní rovině. Co hodnotí jako největší bonus?

Jedenáctka českých studujících z různých vysokých škol vyrazila pod hlavičkou Neuronu na dvouměsíční zkušenou do Izraele. Během letních stáží (od června do září 2023) působili na prestižním Weizmannově institutu věd, Bar Ilan University v Tel Avivu či Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se seznamovali s izraelským ekosystémem a získávali zkušenosti s komercionalizací výsledků základního výzkumu a technologického transferu ve vědě.

Poznámka: Stáže probíhaly ještě před vypuknutím konfliktu v Izraeli, všichni studenti se bezpečně vrátili zpátky do Čech.

Propojení vědy a byznysu: Česko vs. Izrael

„V Izraeli se často již na úplném začátku primárního výzkumu snaží najít jeho komerční význam. Také výrazně více dbají na prezentaci svých nápadů. Snaží se vědu prodat,“ shrnuje Eliška Trampotová, studentka Přírodovědecké fakulty UK, která stážovala na Telavivské univerzitě. 

Podle Karolíny Mrzílkové, která v Izraeli působila na prestižním Weizmannově institutu věd, je jedním z hlavních rozdílů legislativní a byrokratická složka. „Ve chvíli, kdy se izraelská laboratoř rozhodne zavést novou metodu a techniku, má v cestě mnohem méně překážek než by měla u nás v ČR. Určitě je také mezi Izraelem a Českem cítit rozdíl ve vnímání vědy a výzkumu v měřítku veřejného mínění –  v Izraeli má vědec rozhodně vyšší společenský status než u nás v ČR, kde je jeho práce u široké veřejnosti často vnímána jako zbytečná.“

Vztahy mezi akademickou sférou a průmyslem jsou lépe promyšlené, několik organizací zajišťuje kontakt studentů s průmyslem, propojení je patrné i na univerzitách. Tak vidí rozdíly další stážista David Ryzák, který pobyl na Technionu - Izraelském technologickém institutu. Technion funguje jako hub, pořádá hackathony i akcelerační programy, které studentům pomohou s přechodem ze studia do podnikání. A nově tam otevřeli centrum pro vynálezce.

Hub studentům pomůže najít vhodný produkt

„V praxi to vypadá tak, že si tam můžete vytvořit fyzický prototyp svého vynálezu a jsou tam na to prostředky jako materiál, 3D tiskárny a další. V rámci Technionu se řeší právě i komercializace, například při založení startupu. Je to také místo, které může studentům pomoci najít vhodný trh pro nápad či produkt,“ vysvětluje David Ryzák, který v Česku studuje Matematicko-fyzikální fakultu UK.

Jan Šnábl, stážista na Tel-Hai Academic College, by k rozdílům mezi českým a izraelským prostředím přidal i přístup pedagogů a vědeckých pracovníků ke studentům: „Postupem času jsem nabyl dojmu, že v Izraeli neplatí role nadřízeného a podřízeného, ale vedoucí a student spolu jednají jako sobě rovní, což vytváří prostor pro vytvoření přátelských prostředí.”

Vyjeďte do zahraničí, shodují se stážisté

Františka Belzová Konvalinková během studijního pobytu na Telavivské univerzitě ještě vypozorovala, že izraelští studenti chodí na univerzity jako vyzrálejší osobnosti: „Jsou více motivováni myslet na svou kariéru už v průběhu studia.“

A k čemu to všechno vlastně bylo? Někdo si během dvouměsíční stáže posílil sebevědomí, naučil se jednat s lidmi, jiný si ověřil svou expertízu v laboratoři, zpřesnil téma projektu a způsoby řešení problémů nebo navázal nové kontakty. Vhled do jiné kultury je zkrátka obohacující, stejně jako možnost žít po určitou dobu jinde než v Česku.

Trefně to shrnul Vojtěch Dvořák, který v Izraeli působil na vysoké škole Sami Shamoon College of Engineering: „Stáž mi pomohla v osobní rovině, dostal jsem možnost získat jiný pohled na sebe a na své dovednosti. V akademické rovině jsem se pak dost posunul v dovednosti psát vědecké texty a v rešerši a užívání nástrojů umělé inteligence ve výzkumu. Pomohl mi také networking s místními akademiky, věřím, že na jeho základě vymyslíme v budoucnu nějakou možnou publikaci či jinou spolupráci.“

Vyzkoušet si stáž na vlastní kůži stážisté jednoznačně doporučují. „Vyjet do ciziny na 2 měsíce není ničím zavazují, ale zároveň je za tuto dobu možné se spoustu věcí naučit,“  myslí si David Ryzák.

Neuron & IOCB Tech Internship in Israel

První ročník stipendijního programu Neuron & IOCB Tech Internship in Israel se uskutečnil za podpory Nadace Neuron, Nadačního fondu IOCB Tech, Velvyslanectví Státu Izrael a Velvyslanectvím ČR v Tel Avivu. Jedenáct českých studentek a studentů vycestovalo v období červen – září 2023 na prestižní izraelské vzdělávací instituce, kde se věnovali svému výzkumu a navíc poznávali izraelský vědecký ekosystém se zaměřením na aplikovaný výzkum, komercionalizaci a transfer. Z dvouměsíčního pobytu dokázali studenti vytěžit maximum díky nasměrování na konkrétní instituce a jejich profesory. O dalším ročníku Neuron stáží v Izraeli rozhodne až geopolitický vývoj v zemi, bezpečí je na prvním místě.

Sledujte naše neuronové sociální sítě