Prezident Petr Pavel hostem Neuron Clubu

Exkluzivního setkání vědců a byznysmanů k tématu „Společenská smlouva a role vědy“ se v pražském Vista Resortu zúčastnil i prezident Petr Pavel. Společně s egyptologem Miroslavem Bártou, ústavním právníkem Janem Kyselou, historikem Jakubem Rákosníkem a dalšími hosty řešil současnou podobu české společnosti a role vědy, která ji může posunout dál.

Debatu uvedl Miroslav Bárta, který v přítomnosti prezidenta uvedl, že volební souboj o nejvyšší ústavní post byl soubojem o společenskou smlouvu — každý z kandidátů prezidentského klání nabízel jiné hodnoty. „Historicky nejlépe uspěly společnosti, které díky silnému leadershipu držely pohromadě a kladly důraz na vzdělání,“ řekl Bárta.  

Prezident Petr Pavel k tématu společenská smlouva shrnul své představy o funkci a české společnosti. Vysvětlil, proč do prezidentského klání vstupoval: „Můj protikandidát na veřejných vystoupeních ukázal, že žádná pravidla ani hodnoty nectí, má nějaká vlastní, které ale nejsou kompatibilní s mými a s kompatibilní s lidmi, kterých si vážím a které mám rád,“ řekl prezident. 

Společenskou smlouvu vidí prezident Pavel jako důvěru občanů, že stát funguje a vědomí, že mají jistotu, která ze společenské smlouvy plyně. „Bohužel, od roku 1989 jsme málo společnost vychovávali k hodnotám, které společenskou smlouvu drží při životě, jako kdyby se základním kritériem stal úspěch sám, bez toho, jak je dosažen,“ dodal prezident, „ale lidé společenskou smlouvu chtějí a od politiků očekávají, že budou hrát podle pravidel a zemi vyvedou z průměrnosti.“

Pro to je ale důležitý společný cíl a vize, za kterou Česká republika jde. „Potřebujeme oslavovat úspěchy, které máme, ale málo o nich mluvíme, potřebujeme povzbudit jako když jsme vyhráli olympiádu, potřebujeme „malá Nagana“. To vybojují elity, které mají být zdrojem inspirace a obdivu spíš než závisti a opovržení,“ řekl Petr Pavel. Dodal, že chce změnit atmosféru ve společnosti a sám vytvářet prostor pro mladé lidi, jejichž nápady chce ve funkci prosazovat. „Řekněme si, že není důvod o sobě pochybovat, máme spoustu vynikajících lidí ve vědě, byznyse i řemesle a není důvod, proč bychom měli být tak pesimistickým až defétistickým národem,“ zdůraznil prezident. 

Na jeho slova navázal ústavní právník Jan Kysela. Z jeho pohledu se jako společenská smlouva dá chápat ústava státu. Důležité ale je, jak je s ní zacházeno. „Jak je ustanovena a kdo ji vykládá? Je to právní předpis určený pro soudy, anebo pro občany?“ ptal se Jan Kysela. Podle něj se na společenskou smlouvu musíme znovu podívat a ujasnit si, jaký stát chceme, co nám má poskytovat a jaká práva si můžeme nárokovat. 

Jako o sociálním konsenzu mluvil o společenské smlouvě i historik Jakub Rákosník, laureát Ceny Neuron, který dnešní společnost vidí jako meritokratickou. „Uznáváme princip zásluh, zároveň požadujeme legitimitu společenského uspořádání, aby bylo každému měřeno stejným metrem a lidé ho mohli brát za spravedlivý,“ řekl Jakub Rákosník.

Do následné diskuze se zapojili další vědci a hosté Neuron Clubu. Předseda vědecké rady Jan Konvalinka upozornil, že musíme rehabilitovat pravdu jako společenský termín a rehabilitovat ve společnosti vědu, která představuje informaci o našem světě. Chemik Pavel Hobza, laureát Ceny Neuron, připomněl, že s ohledem na společenskou smlouvu je nezbytné se zaměřit na poskytování informaci, kritické myšlení a mezinárodní spolupráci. 

„Kdo chce léčit společnost, musí začít vyléčit sám sebe a svoje blízké,“ připomněl mecenáš Neuronu Libor Winkler, který společenskou smlouvu chápe jako komplexní dohodu národů. Další mecenáš Václav Dejčmar vnímá společenskou smlouvu jako archu úmluvy — je to vztah, u kterého jde o identitu a věda v ní má nezpochybnitelnou roli. „Důležitá je propagace vědců prostřednictvím příběhů, vyprávění jejich dobrodružství a budování důvěry. Jinak veřejnost získá jistotu a popis současného světa jinde než u vědy,“ varoval Dejčmar.

Monika Vondráková, předsedkyně správní rady, na závěr setkání dodala, že základem pevné společenské smlouvy je vzdělaná společnost a prestiž vědců, kterou Neuron zvyšuje nejen při Neuron Clubech, ale celou svoji dlouholetou činností. 

Neuron Club: Společenská smlouva a role vědy, 8. června 2023, Vista Resort, Praha 5

Sledujte naše neuronové sociální sítě