Podpořili jsme mladé přírodovědce

Náš příspěvek i v roce 2022 pomohl talentovaným žákům, kteří se na Přírodovědeckou fakultu sjeli z celé České republiky. 11. ročník Juniorské vědecké konference tradičně patří do programu Neuron Junior, ve kterém podporujeme žáky, studenty a začínající vědce.

Účastníci Juniorské vědecké konference prožili dva dny nabité soutěžními přednáškami v tématech příroda, člověk, chemie a fyzika nebo hi-tech, doprovodný program jim nabídl další vzdělávání. 

Juniorská vědecká konference patří mezi stěžejní projekt programu Neuron Junior. Věříme, že inspirace začínajících vědců je přínosem pro celou společnost a nově pro vybrané studenty připravujeme setkání s našimi laureáty. Chceme nastupující generaci ukázat krásu a smysl vědy v praxi. 

Zájem o účast na konferenci stoupá a juniorské příspěvky jsou rok od roku kvalitnější. To konstatovala i odborná porota, která některá vystoupení ohodnotila tak, že by obstály i na vysoké škole. Věříme, že právě z nich se stanou významní vědci, kteří naše poznání posunou dále. 

Podívejte se na všechny soutěžní přednášky: https://youtube.com/playlist?list=PLhpxql2FdSYlUf80DBgWqXQ_fAMNdJQIT

Přehled vítězů 11. Juniorské vědecké konference, která se konala 21.-22. října 2022 v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze: 

V 1. věkové kategorii

1. místo Martin Půlpytel - Kinematika robotické ruky
2. místo Lukáš Hanzlíček - Časoprostor a černé díry
3. místo Anna Roučová - Avifauna Ovčáreckého rybníka v Nových Dvorech u Kutné Hory
Čestné uznání poroty Matyáš Rak - Vačnatci

Ve 2. věkové kategorii

1. místo Filip Mészáros - Hledat brouka v kupce dřeva - Identifikace lokalit potenciálního výskytu saproxylických brouků na základě dálkového průzkumu země
2. místo Pavel Chaloupka a Štěpán Hejda - Přenosná vodní elektrárna
3. místo Anna Štrosová - Stopovací feromony termitů
3. místo Mikuláš Peroutka - Analýza hornin a minerálů Prahy

Ve 3. věkové kategorii

1. místo Michael Ježek - Evoluční simulátory, aneb život v křemíku
2. místo Jakub Kulhavý - Charakterizace raketových motorů
3. místo Jiří Klivan - Výskyt mikroorganismů ve sladovnickém průmyslu

Závěrečná zpráva  -  11. juniorská vědecká konference

11. ročník juniorské vědecké konference se konal ve dnech 21.- 22.10. 2022 na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Koncept konference kopíruje tradiční vědecké konference, jen je přizpůsobena dětským účastníkům. Mladí vědci, tak zažili atmosféru skutečné konference, od setkání s opravdovými odborníky, seznámení s kamarády se stejnými zájmy, prezentací svých poznatků před publikem až po odborné přednášky a kakao breaky. Děti ve věku od 10 do 19 let se konference zúčastnily na základě registrace svých projektů z oblastí: 

Vědy o Zemi (geografie, geologie, meteorologie, mineralogie, paleontologie,…)

Živá příroda (biologie, zoologie, antropologie, botanika, ekologie,…)

Lidské tělo a medicína (anatomie, toxikologie, fyziologie, léčiva, farmakologie,…)

Hi-tech (technika, počítače, kosmonautika, astronomie,…)

Chemická a fyzikální kouzla (chemické či fyzikální jevy a pokusy,…)

V prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pak představili svá témata formou přednášek, a to jako jednotlivci nebo maximálně dvoučlenné týmy. V letošním roce prezentovalo pouze 9 dvojic, ostatní účastníci si příspěvek připravili jako jednotlivci.

Kromě odborných přednášek čekaly na účastníky speciální exkurze a workshopy:

Přednáška Malý Tibet - Brontosauři v Himalájích

Autentický příběh studentky zoologie PřF UK  Terezy Matějkové, která se jako dobrovolnice zúčastnila dobrovolnického programu ve vesnici Mulbekh, Malý Tibet v severní Indii. Ukázala našim účastníkům možnosti, jak je možné pomáhat žákům tamní školy.

Komentovaná prohlídka Hrdličkova muzea člověka

Tématická komentovaná prohlídka Patologie a smrt byla zaměřena na možnosti základní diagnostiky nemocí člověka z kostí či mumifikovaných tkání. Seznámili jsme se s tím, co se děje s tělem po smrti a jaké vlastnosti jedince můžeme z kostry vyčíst. Součástí byla i ukázka projevů onemocnění, lékařských zákroků a zranění lidí z 16. – 18. století.

Exkurze - Komentovaná prohlídka zoo chovů a akvárjí 

Katedra zoologie spravuje rozsáhlé chovy a sbírky jak bezobratlých živočichů, tak i obratlovců. V rámci naší exkurze  měli účastníci konference možnost navštívit chovy studenokrevných obratlovců, které se nachází v tzv. akváriu. Akvárium je rozděleno na tři místnosti, které mají různé klimatické podmínky. Teplá a vlhká místnost je využívána především pro chov bazálních skupin ryb, jako jsou bichiři senegalští a nilští (Polypterus bichir, Polypterus senegalus) či kostlíni američtí (Lepisosteus osseus). Dále jsou zde k vidění také panaci, cichlidy, tetry a různé druhy želv. Chladnomilné druhy mají k dispozici další místnost, kde jsou chováni převážně zástupci obojživelníků, ale i některých druhů ryb.  Účastníci konference se zde měli možnost seznámit např. s axolotly mexickými (Ambystoma mexicanum) i skvrnitými (Ambystoma mavortium), drápatkou vodní (Xenopus laevis), kuňkou východní (Bombina orientalis) nebo s nejstarším obyvatelem tohoto chovu úhořem říčním (Anguilla anguilla). Poslední, teplá a suchá místnost je využívána hlavně k chovu plazů (želvy, ještěři). 

Další zastávkou byly  zoologické sbírky katedry zoologie. Většina preparátů nacházejících se ve sbírkách pochází z konce 19. a začátku 20. stol. již z dob existence tehdejší Karlo-Ferdinandovy university, jejich historická i vědecká hodnota je tedy v současné době jen stěží vyčíslitelná. Sbírky obsahují rozsáhlou kolekci lihových, osteologických i dermoplastických preparátů obratlovců a množství bezobratlých živočichů. K nejvýznamnějším exponátům patří dnes již vyhubený holub stěhovavý (Ectopistes migratorius). Součástí sbírek je také unikátní kolekce obrazových tabulí živočichů. Dnes sbírky slouží především pro potřeby výuky, ale i k vědeckým účelům. 

Večerní odborná přednáška

Promítání filmu - Planeta Praha včetně závěrečné diskuze

Prostřednictvím filmu Planeta Praha se účastníci konference zúčastnili dobrodružné výpravy do městské džungle našeho hlavního města.

Počet účastníků: 73 přihlášených, z nichž bylo odbornou komisí vybráno 50 juniorů, kteří prezentovali své projekty před 13 členy odborné poroty. Přítomen byl  zdravotní dozor, 5 členů organizačního týmu a  samozřejmě i 4 garanti doprovodného programu.

Dosažené cíle

Hlavním cílem akce  bylo zprostředkovat dětem jedinečné zážitky z vědeckého prostředí a motivovat je tak k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů. Umožnit jim navštívit odborné laboratoře a setkat se s opravdovými vědci, kteří jim mohou pomoci se získáváním zkušeností v další vědecké činnosti.

Výsledky

Již pojedenácté se na Albertově sešli mladí nadšenci do vědy, kteří si připravili konferenční příspěvky, s nimiž soutěžili o přízeň náročné poroty. Ta byla složená z biologů, chemiků, matematiků, fyziků a geologů. Vzhledem k velkému počtu kvalitních a přitom různorodých vystoupení měla velice těžké rozhodování a proces určení vítězů byl opravdu dlouhý. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě