Pavel Hobza: AI je partnerem při výzkumu

Prof. Pavel Hobza patří mezi nejvýznamnější české vědce přelomu 20. a 21. století a nejvlivnější světové vědce v oblasti výpočetní chemie. Za jeho celoživotní práci mu byla udělena Cena Neuron 2022. Co se od loňského října, kdy prestižní vědecké ocenění přebíral v Národním muzeu, změnilo? Co očekává od budoucnosti? "To, v co věřím stále, je, že věda vyřeší všechny problémy naší civilizace.," říká Pavel Hobza

Cenu Neuron jste získal loni v říjnu. Jak se za tu dobu váš obor posunul?

Jeden rok je málo na zásadní nové objevy, ale to podstatné je určitě raketový nástup AI. Vidíme to všude kolem sebe a AI používáme i my (a dokonce i já) a její možnosti jsou neuvěřitelné. AI je opravdovým partnerem i při výzkumu v úplně nových oblastech vědy.

Co zajímavého od října potkalo vás osobně?

Podařilo se nám dostat do publikace naší studie vodíkových vazeb s hydridickým vodíkem, tedy vodíkem, který nese záporný náboj. To zásadní je, že navrhujeme novou definici vodíkové vazby, která by zahrnovala nejen (jako dosud) protonový vodík, tedy vodík, který nese kladný náboj, ale i hydridický vodík.

Jak může v roce 2023 váš obor pomoci celé společnosti?

Naše skupina udělala zásadní pokrok v počítačových návrzích nových léků, které by mohly zlevnit, ale hlavně zrychlit proceduru zavádění nových léků.

Co od vědy očekáváte ve vzdálenější budoucnosti?

To, v co věřím stále, je, že věda vyřeší všechny problémy naší civilizace.

Kdo by měl být příštím laureátem Ceny Neuron?

Byl bych rád, kdyby Neuron našel skvělé laureáty nejen ve vědě a lékařství, ale také v humanitních oborech.

Sledujte naše neuronové sociální sítě