Pavel Hobza a Pavel Jelínek popsali pro Science pozorování sigma-děr

Pavel Hobza, chemik a emeritní předseda vědecké rady NF Neuron, publikoval společně s Pavlem Jelínkem, garantem oboru fyzika NF Neuron, výsledky své práce v časopise Science.

Vědecký tým z Prahy a Olomouce poprvé pozoroval nerovnoměrné rozložení elektronového náboje na atomu. Jde o takzvané sigma-díry, které v atomu halogenu vytváří kladný náboj. Díky němu se k sobě vážou látky, které by teoreticky neměly, jako chlór s dusíkem nebo kyslíkem. Vědci při zkoumání navíc vylepšili silovou mikroskopii a získali tak první obrázek sigma-díry. 

„Nekovalentními interakcemi se zabývám celý život a je pro mě zadostiučiněním, že nyní můžeme pozorovat to, co jsme dosud ‚viděli‘ jen v teorii, a že experimentální měření naprosto přesně potvrzují naše teoretické předpovědi existence a tvaru sigma-díry. To nám dále umožní lépe pochopit tyto interakce a interpretovat je,“ říká Pavel Hobza. 

„Potvrzení existence teoreticky předpovězených sigma-děr je podobná situace jako pozorování černých děr, jejichž existence byla předpovězena v roce 1915 obecnou teorií relativity, ale které se podařilo poprvé spatřit teprve před dvěma lety. Z tohoto pohledu zobrazení sigma-díry s jistou nadsázkou představuje podobný milník na atomární úrovni,“ vysvětluje Pavel Jelínek.

Gratulujeme k dalšímu světovému úspěchu české vědy, gratulujeme Pavlu Hobzovi a Pavlu Jelínkovi a jejich spolupracovníkům z ÚOCHB a Fyzikálního ústavu AV ČR.

Článek publikovaný v časopise Science: https://bit.ly/3oMZVkT

Článek Pavla Jelínka na webu FZU: https://bit.ly/3cbsi6a