Obrovský úspěch! Expedice Neuron pomohla studii v časopisu Science

JBiolog Vojtěch Kubelka, účastník Expedice Neuron 2017, publikuje v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů světa - Science. Obrovský úspěch zaznamenala jeho studie, která jako jedna z prvních ukazuje vliv klimatických změn na globální mezidruhové vztahy organismů. Článek se konkrétně zabývávztahem  mezi ptáky bahňáky a globální klimatickou změnou: autoři studovali, jak moc se vajíčka v hnízdech bahňáků stávají kořistí predátorů. Ukázalo se,  že lokality s nejvýraznějším globálním oteplováním a vyšší mírou klimatické nestability vykazovaly nejvyšší míru drancování hnízd bahňáků. Právě výzkum ohrožených bahňáků týmu  Vojtěcha Kubelky podpořil v rámci projektu Neuron Expedice v minulém roce Nadační fond Neuron částkou 139 000 Kč.

„Přestože data shromážděna v průběhu naší expedice nemohla být přímo součástí studie aktuálně publikované v Science, během práce v pralese na andských svazích jsem si ujasnil a uvědomil řadu zákonitostí o fungování tropických ekosystémů, což mi výrazně pomohlo při finálním dokončování naší publikace,” říká Vojtěch Kubelka.

Expedice Neuron týmu Vojtěcha Kubelky proběhla v období listopad - prosinec 2017. Jejím cílem bylo znovunalezení a zmapování vzácného druhu bahňáka - bekasiny královské (Gallinago imperialis), který měl podle předpokladů hnízdit na jihu Peru. Kubelkovu týmu se podařilo bekasinu vypátrat, a navíc také podrobně zmapovat další ohrožené bahňáky vyskytující se v této oblasti. Sesbíraná data pak významně přispěla k dalšímu plánovanému výzkumu a ochraně bahňáků v těchto málo probádaných oblastech světa.

„Máme obrovskou radost, že se námi oceněným vědcům daří dosahovat těch nejvyšších vědeckých met - a publikace v prestižních vědeckých časopisech k nim nesporně patří! Svědčí to o vysoké kvalitě našich laureátů, jejichž práce daleko přesahuje hranice této země. Kromě expedice pana Kubelky jsme za osm let fungování Fondu podpořili dalších šest podobných výprav v celkové hodnotě 2 876 100 Kč. Projektem Neuron Expedice hodláme i nadále umožňovat vědcům bádat i za hranicemi naší země a rozšiřovat tak obzory naší veřejnosti,” říká Monika Vondráková, jedna ze zakladatelek NF Neuron.