NF Neuron se distancuje od prohlášení Karla Janečka

Vědecká a správní rada NF Neuron nesouhlasí a distancuje se od veřejných a mediálních vystoupení Karla Janečka k onemocnění covid-19, která popírají vědecké důkazy a zejména zlehčují průběh nemoci u dětí.  

Naše poslání je podporovat vědu založenou na faktech, která vede ke zlepšení života a ve které není místo pro nepodložené názory, ideologie nebo domněnky. Jsme nezávislí na jednání nebo názorech jakékoli konkrétní osoby. 

V poslední době sílí mediální aktivity pana Karla Janečka, ve kterých zmiňuje NF Neuron. K tomu správní rada uvádí, že pan Janeček o fondu nerozhoduje a na jeho chod nemá žádný vliv. Je pouze historickým zakladatelem a do letošního roku jedním z desítek mecenášů. Jeho názory jsou jen jeho soukromé a v případě vakcinace jsou v příkrém rozporu s poznáním nejlepších vědců, se kterými spolupracujeme. 

Vzhledem k jeho prohlášením není další spolupráce mezi NF Neuron a Karlem Janečkem možná.