NF Neuron podpořil soutěž Fyziklání 2023

Týmová soutěž pro žáky středních škol zajímajících se o fyziku. Fyziklání 2023, které proběhlo 6.-12. února v Praze, znovu podpořil Nadační fond Neuron. Samotná soutěž probíhala 10. února na výstavišti PVA Expo v Letňanech a zúčastnilo se jí 889 studentů z České republiky, kteří měli možnost se setkat a poměřit své znalosti a schopnosti s dalšími studenty z 19 zemí Evropy, Asie a Ameriky.

Fyziklání je týmová soutěž pro až pětičlenné týmy, které během časového limitu 3 hodin řeší větší množství fyzikálních úloh různé obtížnosti z mnoha odvětví fyziky. Na počátku soutěžního času účastníci obdrží 7 úloh. Po vyřešení některé z nich se dostaví k centrálnímu stanovišti, kde jim správnost výsledku ověří organizátoři. Pokud je jejich výsledek správný, obdrží novou úlohu, která je zpravidla náročnější než úlohy předchozí. V opačném případě mají možnost výsledek úlohy opravit, ale za správné řešení získají již nižší počet bodů. Celkem se účastníci mohli setkat s 51 úlohami.

„Spolupráce Nadačního fondu Neuron se skupinou FYKOS a jejich Fyzikláním vznikla na popud Lenky Zdeborové. Laureátka Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika svůj první zájem o vědu spojuje právě s FYKOSem, který ji významně pomohl v další kariéře. Rozhodla se proto, že finanční odměnu spojenou s Cenou Neuron věnuje mladým fyzikům a my v Neuronu jsme jejímu přání rádi vyhověli – zaměření na mladé vědce, jejich podpora a inspirace je jedním z poslání nadačního fondu,“ říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron.

Celkovým vítězem Fyziklání 2023 s počtem 197 se stal rumunský tým CaminBaieti následovaný jejich krajany z týmu The Kaldashians. Na třetím místě se umístil tým Löö õlu üle onu Ülo õe äia õla z Estonska, nejlepší čeští počtáři obsadili páté místo - tým Error404 přijel z Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše. 

Kompletní výsledky jsou na stránkách Fyziklání 2023

Mezi primární cíle Fyzikláni patří inspirace a vzdělávání žáků středních škol prostřednictvím soutěže i pestrým doprovodným programem, který byl v porovnání s minulými lety rozsáhlejší jak svou délkou, tak obsahem. Dalším cílem je společenský a socializační aspekt studentů, proto do Fyziklání 2023 zařadilo víc aktivit, při kterých se účastníci mohli setkávat a poznávat nové kultury. 

Od pondělí 6. února, kdy přiletěly první zahraniční týmy, až do středy 8. byl program zaměřen především na seznámení zahraničních účastníků s České republikou a Prahou. Ve čtvrtek 9. února proběhla série přednášek a exkurzí do vědeckých pracovišť na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Program byl zakončen večerní panelovou diskuzí s vědci, ve které účastníkům doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D., Mgr. Anna Fučíková, Ph. D, RNDr. Antonín Fejfar, CSc., RNDr. Martin Kozák, Ph.D. a Mgr. Aleš Podolník, Ph.D. přiblížili práci a život ve vědě.

Soutěž v pátek probíhala od 10:30 do 13:30. Během ní byly pro učitele a doprovod připraveny dvě přednášky od Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., s tématy: Elektronová mikroskopie: vstupenka do nanosvěta? a Optické metapovrchy: optické komponenty budoucnosti? Odpoledne po soutěži probíhal rozbor řešení soutěžních úloh v českém i anglickém jazyce prezentovaný organizátory, kteří úlohy připravovali. Večer proběhla neformální párty pro účastníky a organizátory.

V sobotu 11. února dopoledne proběhlo 6 přednášek ve dvou blocích. V prvním bloku si účastníci vybírali mezi přednáškami: prof. Dr. Christian Bressler: Introduction to Femtosecond X-ray science, prof. RNDr. Jiří Spousta Ph.D.: Fyzikální kabaret a Mgr.Miroslav Kloz Ph.D.: Historie světla. Druhý blok pak nabídl přednášky: Zdeněk Jakub, Dr. Techn.: Seeing atoms as they move: a surface science approach to catalysis, prof. RNDr. Jiří Podolský , CSc., DSc.: Génius Einstein a jeho teorie gravitace a Ing. Jan Kaufman: Špatná fyzika ve filmu. 

Odpoledne byly pro účastníky připravené exkurze do vědeckých pracovišť a výzkumných center v Praze a jejím okolí. Účastníci tak mohli navštívit například ELI Beamlines v Dolních Břežanech, tokamaky GOLEM a Compass, biotechnologické centrum BIOCEV ve Vestci a mnoho dalších míst. Večer byla oficiální část programu zakončena slavnostním rautem, při kterém se účastníci mohli nad jídlem podělit s ostatními týmy o své zážitky.

Soutěž Fyziklání vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a spoluvyhlašuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nadační fond Neuron je platinovým partnerem akce. Organizátoři soutěže jsou převážně studenti MFF UK, kteří jsou sdruženi ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) a mají s organizací podobných akcí bohaté zkušenosti. FYKOS pořádá během školního roku i online podobu této soutěže, Fyziklaní Online; kromě toho také organizuje soustředění pro nejlepší řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře, exkurze a další akce.

Sledujte naše neuronové sociální sítě