NF Neuron má tři nové členy vědecké rady

Vědecká rada Nadačního fondu Neuron podle svých stanov obměnila složení vědecké rady. Novými členy se stali RNDr. Ivo Starý (garant v oboru chemie), prof. Jan Kratochvíl (garant v oboru computer science) a doc. Tomáš Pajdla (člen rady v oboru computer science). Předsedou vědecké rady zůstává prof. Jan Konvalinka. Děkujeme dosavadním členům vědecké rady a s novými se těšíme na spolupráci. 

RNDr. Ivo Starý, CSc. 

garant vědecké rady oboru chemie

Ivo Starý působí jako vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v pozici "distinguished chair". Je organickým chemikem, ale oblast jeho vědeckého zájmu jde za hranice tohoto oboru. Výzkum skupiny se zaměřuje na design a přípravu netriviálních π-elektronových systémů a studium jejich vlastností pomocí experimentálních i teoretických metod. Dlouhodobým cílem je konstrukce chytrých molekulárních zařízení.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

garant vědecké rady oboru computer science

Prof. Jan Kratochvíl je odborníkem na teoretickou informatiku a kombinatoriku. Zabývá se strukturálními a algoritmickými otázkami teorie grafů, výpočetní složitostí, diskrétní a výpočetní geometrii. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Působil na Univerzitě v Oregonu, Université Metz a LaBRI Bordeaux. V letech 2012-2020 byl děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, v letech 2002-2010 předsedou České matematické společnosti.

doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.

člen vědecké rady oboru computer science

Doc. Tomáš Pajdla je odborníkem na počítačové vidění, robotiku a aplikaci matematiky v technice. Spojuje v sobě úspěšnou dráhu vědce, který má dlouholeté zkušenosti z byznysu. Vystudoval ČVUT, kde dnes působí v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK, je hostujícím profesorem Národního institutu informatiky v Japonsku. Zároveň pracuje pro společnost MAGIK Eye, která vyrábí 3D senzory.

Sledujte naše neuronové sociální sítě