Neuron Club propojil vědce, transferáře a byznys

Nejlepší příklady z praxe, rady, zkušenosti a hlavně aktivní propojení světa vědy a byznysu. Takový byl podzimní Neuron Club pořádaný ve valtickém vinařství Obelisk. Dvacítka hostů dva dny diskutovala k tématu vědeckého transferu - využití vědeckých objevů ve spolupráci s byznysem tak, aby sloužily co nejvíce lidem. 

"Neuron Club k transferu výborně propojil dvě stěžejní témata Nadačního fondu Neuron - být platformou pro setkávání vědy a byznysu a ukazovat inspirativní cesty, na kterých oba světy najdou společnou řeč," říká předsedkyně správní rady NF Neuron Monika Vondráková, "moc si vážím toho, že se k nám připojili jak laureáti Cen Neuron, tak zástupci akademického byznysu a naši mecenáši. Byly to dva dny intenzivních přednášek, diskuzí a názorů. A také dobrého vína, jídla a krásné přírody."

Moderátory programových bloků byli Jaroslav Řasa, podporovatel NF Neuron, a ředitel IOCB Tech Martin Fusek. 

První část Neuron Clubu patřila transferu jako světovému fenoménu s dlouhou historií, který se pro českou vědu stává velkou výzvou. Řešily se legislativní možnosti transferů, jejich začlenění do akademické sféry anebo komunikace mezi vědou a byznysem.

Akademický spin-off CasInvent Pharma, který letos získal Cenu Neuron za mimořádné propojení vědy a byznysu, představili vědec Vítězslav Bryja a transferář Radoslav Trautmann. O práci biotechnologické společnosti Sotio ze skupiny PPF mluvil její ředitel Radek Špíšek, jinak také laureát Ceny Neuron v oboru medicína.

V druhé části debaty se diskutující zaměřili na obecnější hodnocení transferu v českém prostředí a často se vzpomínalo na trojici Antonín Holý - John C. Martin - Erik De Clercq jako dobrý příklad domácí spolupráce se světem. (Na základě jejich příběhu vznikla v Dejvickém divadle inscenace Elegance molekuly, jejíž vznik podpořil Nadační fond Neuron.)

Neuron Club se konal 10. a 11. listopadu 2021 ve valtickém vinařství Obelisk. Děkujeme za pohostinnost a také děkujeme partnerům Nadačního fondu Neuron, investiční společnosti Accredio, za podporu našeho setkání. 

DĚKUJEME MECENÁŠŮM A PARTNERŮM NADAČNÍHO FONDU NEURON A CEN NEURON

Sledujte naše neuronové sociální sítě