Neuron Club diskutoval v litvínovském ORLEN UniCRE

Vědci, investoři a mecenáši Neuronu přijali pozvání partnera nadace, výzkumné společnosti ORLEN UniCRE, k návštěvě Litvínova. Součástí srpnového Neuron Clubu tak nebyla jen diskuze nad budoucími zdroji energie, ale také exkurze do největšího areálu chemické výroby u nás. 

Setkání, jehož hostitelem byl generální ředitel ORLEN UniCRE Jiří Hájek, začalo představením skupiny a jejího budoucího směřování, které se soustředí na obnovitelné zdroje. "Právě nyní probíhá transformace, která přináší ekonomické a sociální výzvy. Je proto klíčové, aby naše společnost byla dostatečně informována a zůstala sjednocená v průběhu přechodu od fosilních paliv," zdůraznil Jiří Hájek.

Další rozhovory se zaměřily na predikce týkající se energetického mixu, přičemž účastníci zdůraznili, že je nutná dlouhodobá energetická strategie státu a aktivní zapojení do rozvoje infrastruktury.

Jiří Hájek to demonstroval na příkladu ORLEN: společnost vyrábí vodík a využívá ho pro svůj automobilový park bez emisí. Nicméně, podobně jako v případě elektrických vozidel, představuje prosazení vodíkových vozů bez podpory značné výzvy. Investice do vodíkové čerpací stanice jsou v desítkách milionů korun s očekávaným návratem po několika desetiletích. Z toho důvodu je zapojení soukromých podniků omezené, ale pro budoucnost bude nezbytné.

S unikátní čerpací stanicí a s vodíkovými vozy se také seznámili návštěvníci Neuron Clubu: vodíkový motor je oproti spalovacímu tichý, spíše nezvykle šumí a jeho vysoký výkon a rychlé zrychlení umožňuje okamžité uvolňování energie z palivových článků. Zrychlení je plynulé a bez přerušování, automobil na jedno "načerpání" ujede až 500 km. Technologie je připravená, teď zbývá dořešit infrastrukturu.  

"Naše civilizace stojí na energiích, což si mnozí uvědomili až v souvislosti s válkou na Ukrajině," poznamenal egyptolog Miroslav Bárta během diskuze. "Každý pokrok nastává skokově, změna v energetickém mixu tak může pro mnohé představovat šok. Lidé musí pochopit, že tato změna je pro ně prospěšná."

Tématem diskuse se také stalo vzdělání a jeho kvalita v České republice. ORLEN UniCRE spolupracuje se středními i vysokými školami jako jsou VŠCHT a ČVUT, do výzkumu zapojuje i své zaměstnance.

Zamyšlení nad tím, jak funguje spolupráce mezi akademickým sektorem a byznysem, přidali prof. Jan Konvalinka, předseda vědecké rady Neuronu a prof. Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR.

Vzdělávací aspekt byl také zdůrazněn během komentované prohlídky areálu: návštěvu vzdělávacího centra doplnila prohlídka Chemparku Záluží, který se rozkládá na ploše přes 8 čtverečních kilometrů a je největším svého druhu v České republice.

"Jsem ráda, že Neuron mohl v Litvínově uspořádat diskuzi mezi odborníky základního a aplikovaného výzkumu, energetickými profesionály, významnými podnikateli a investory. Propojení vědy a podnikání je jednou z klíčových aktivit Neuronu, skrze kterou chceme upozornit na nezbytnou roli, kterou hraje ve společnosti," shrnula setkání Monika Vondráková, předsedkyně správní rady Nadace Neuron.

Neuron Club: Cesta k budoucnosti bez emisí, 30. srpna 2023, ORLEN UniCRE, Litvínov

Sledujte naše neuronové sociální sítě