Neuron a IOCB Tech pomohly pěti ukrajinským vědkyním

Grant Nadačního fondu Neuron a IOCB Tech má první příjemce. Ukrajinským vědkyním jsme vyplatili nejen finanční příspěvek 200 000 Kč na náklady spojené s vytvořením zázemí v České republice, ale díky solidaritě českých vědců jsme jim také pomohli najít zaměstnání. 

Viktoriya Levytska se synem Nikolasem

Parazitoložka zamířila do Českých Budějovic

S podporou našeho grantu na Biologické centrum Akademie věd ČR nastupuje Viktoriya Levytska. Je odbornicí na nemoci přenášené klíšťaty, PCR a další metody molekulární parazitologie, proto se jejím novým útočištěm stala Laboratoř molekulární biologie klíšťat na Parazitologickém ústavu. Podporu a prozatímní ubytování ji nabídli kolegové z Biologického centra, kteří ji rovněž pomohli získat grant Neuronu. Velkou zásluhu na úspěchu celé podpory měl prof. Julius Lukeš, člen vědecké rady NF Neuron oboru biologie.

Vědkyně přijela do Českých Budějovic se svým synem v sobotu 5. března. „Na Ukrajině zůstal můj manžel, mí rodiče, naše dvě kočky, bylo to náročné rozhodování. Naše město bylo docela bezpečné, protože je v jihozápadní části Ukrajiny, ale po třech dnech, kdy houkaly sirény a museli jsme do bombového krytu, jsme se rozhodli opustit Ukrajinu. Odjela jsem se svým synem, cesta autem trvala dva a půl dne a jeli jsme přes pět států,“ říká Viktoriya Levytska.  

Olena Atlasiuk

Práce pro matematičku z ukrajinské akademie

Olena Atlasiuk se o našem grantu dozvěděla při cestě z Ukrajiny do Polska, nejdříve ale potřebovala získat zaměstnání v české vědecké instituci. S pomocí garanta vědecké rady NF Neuron Martina Markla a ve spolupráci s Tomášem Vejchodským, ředitelem Matematického ústavu Akademie věd ČR, se pro ni podařilo získat pracovní místo právě v této instituci.

Olena Atlasiuk byla na Ukrajině pracovnicí tamější akademie věd, před dvěma lety obhájila dizertační práci na téma „Jednorozměrná Fredholmova hranice – problémy s hodnotou a parametrem“, vystupovala na mnoha konferencích po celé Evropě, v letech 2019 a 2021 také na Letní škole geometrie a topologie pořádané Univerzitou v Hradci Králové. 

Olena Rohulska

Odbornice na kmenové buňky pomůže akademii

Novou zaměstnankyní Fyziologického ústavu Akademie věd ČR se 15. března stala Olena Rohulská. Z Ukrajiny si s sebou přiváží cenné zkušenosti v oblasti využití kmenových buněk pro tkáňové inženýrství, hojení ran i v dalších oblastech regenerativní medicíny a ovládá metody dlouhodobé kryoprezervace těchto buněk.

V Oddělení biomateriálů a tkáňového inženýrství a v nově vybudovaném biotechnologickém a biomedicínském centru BIOCEV naváže na dosavadní úspěšnou práci na Ukrajině: Olena Rohulenská je autorkou řady kvalitních publikací (h index 8) a nositelkou ukrajinských vědeckých cen. 

Mariya Horyacha

Výzkum dějin východní církve pokračuje v Brně

Mariya Horyacha je badatelkou v oblasti raného křesťanství, zabývá se jeho dějinami se zaměřením na Ukrajinu, východní spiritualitou nebo pravoslavnými církvemi. Doktorát získala na Katolické univerzitě v Lovani s prací „Cesta uvnitř srdce: Dynamická antropologie Pseudo-Makaria“, působila na Teologické fakultě Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově. Dnes našla útočiště na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Centru raně středověkých studií. 

Viktoriya Kulyk

Ekonomka získala místo v Českých Budějovicích

Její alma mater a pozdějším pracovištěm byla univerzita v Povltavě, která je jedna z nejstarších vzdělávacích institucí ve stejnojmenné oblasti. Za dob míru zde studovalo přes 9 000 studentů a Viktoriya Kulyk byla profesorkou ekonomie na katedře účetnictví a ekonomické kontroly. Válka ji donutila opustit Ukrajinu a pomoc našla na akademické půdě v Českých Budějovicích. Jihočeská univerzita ji zaměstnala na Ekonomické fakultě, kde může pokračovat ve své práci. „Paní profesorka Kulyk už na naší fakultě působila a hostovala v rámci grantu Visegradského fondu v období 2015-2016. Máme s ní tu nejlepší pracovní a osobní zkušenost,“ dodává děkanka fakulty v rámci grantu, který Viktoriya Kulyk získala od IOCB Tech a NF Neuron. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě