Nadějný mladý biolog Marek Brousil

Zatím posledním vědcem-juniorem, kterému plní Neuron jeho přání, je Marek Brousil, který fond nadchl v roce 2016 prezentací vlastního projektu o anatomii a fyziologii pupenů dřevin, na kterém pracoval ve volném čase. 

„Cena, kterou jsem od Vás dostal, byla pro mou dosavadní "kariéru" naprosto určující a neskutečně mě vystřelila vpřed. Momentálně však díky této ceně pomáhám na klinice experimentální chirurgie v Biomedicínském centru LF UK v Plzni, kde také píši další vědeckou práci. Jsem zde vázán na poměrně plný rozvrh aktuálně probíhajícího Winter Workshop of Visceral Surgery, kde pomáhám s organizací, výukou a operacemi.“